Samråd enligt miljöbalken om förslag till vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter

Miljönämnden har tagit fram förslag på vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för följande tio enskilda vattentäkter: Hafi, Jutan, Krönleins, Marbäcks fritidsby, Mostorp, Spenshult, Strömfors, Tönnersa strandby, Västkustägg och Wapnö.

Eventuella synpunkter ska vara nämnden till handa senast den 15 juni 2022
på e-post miljonamnden@halmstad.se eller via post på
Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad

Ange ärendenummer som finns i respektive ärende.

 1. Samråd enligt miljöbalken om förslag till vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se
  Dokument eller extern anslagstavlaVattenskydds­områden
  Anslagets publiceringsperiod (63 dagar, 5 timmar och 13 minuter)