• Halmstads webbplatser

Samråd - Detaljplan för Halmstad 3:140 m.fl.

Kungörelse

 1. Samråd - Detaljplan för Halmstad 3:140 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlakungörelse samråd.pdf Pdf, 157 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (42 dagar, 0 timmar och 0 minuter)