• Halmstads webbplatser

Samråd - Detaljplan för Halmstad 1:47 m.fl., Knebildstorps gård

Kungörelse

 1. Samråd - Detaljplan för Halmstad 1:47 m.fl., Knebildstorps gård
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse anslagstavla.pdf Pdf, 107.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (83 dagar, 0 timmar och 0 minuter)