• Halmstads webbplatser

Samråd - Detaljplan för Halmstad 10:8 och del av Halmstad 10:1

Kungörelse

 1. Samråd - Detaljplan för Halmstad 10:8 och del av Halmstad 10:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Kyrkogatan 5 Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse anslagstavla.pdf Pdf, 107.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (87 dagar, 0 timmar och 0 minuter)