Samråd av detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1

 1. Samråd av detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se
  Anslagets publiceringsperiod (27 dagar, 23 timmar och 0 minuter)