Samordningsförbundet i Halland 2021-02-26

 1. Samordningsförbundet i Halland 2021-02-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 23 timmar och 0 minuter)