Kommunfullmäktiges valberedning 2022-04-28

 1. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer§§ 1-2
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)