• Halmstads webbplatser

Kommunfullmäktige 2024-06-17/18

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset måndagen den 17 juni 2024 kl 08:30 samt tisdagen den 18 juni 2024 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
Dag ett 17/6
1) Val av justerare; 2) Budget för kommunrevisionen planperioden 2025-2029; 3) Halmstads kommuns mål och budget 2025-2029 samt fastställande av skattesats 2025;

Dag två 18/6
4) Anmälningsärenden; 5) Valärenden; 6) Delårsrapport 1 för Halmstads kommun januari-april 2024; 7) Beslut om ägardirektiv för helägda bolag samt kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning; 8) Revidering av reglemente och arbetsform för nämnderna; 9) Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning; 10) Antagande av kommunfullmäktiges plan för åtgärder av buller 2024-2029; 11) Revisionsberättelse och årsredovisning för Samordningsförbundet i Halland 2023; 12) Beslut om organisering av överförmyndarkansliet och förvaltarverksamheten; 13) Beslut om vänortsavtal med Nikopol;

Halmstad den 9 juni 2024

Susanne Beide
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2024-06-17/18
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Ansvarig för kungörelsenEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)