• Halmstads webbplatser

Kommunfullmäktige 2024-05-23

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 23 maj 2024 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Anmälningsärenden; 3) Valärenden; 4) Antagande av taxa enligt Lag om åtgärder mot förorening från fartyg; 5) Motion om kärnkraftsel till Halmstads kommun; 6) Motion om att utreda p-skiva i Halmstads kommun; 7) Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun; 8) Motion om att utreda ett stadsmuseum i Halmstads kommun; 9) Motion om att avskaffa de helvegetariska dagarna i skolmaten; 10) Motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel; 11) Motion rörande språkkrav inom vård och omsorg; 12) Motion rörande språkkrav i skolan; 13) Motion om att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få behålla det tillfälliga tilläggsbostadsbidraget; 14) Motion om avgiftsfri skola; 15) Motion om skolfrukost; 16) Motion om att utveckla Halmstads stadsnät AB - se över möjligheterna att sälja HSAB; 17) Motion om att utveckla Halmstads stadsnät AB - se över möjligheterna att införliva HSAB under en ren kommunal förvaltning; 18) Motion om att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter för att lösa personalbristen; 19) Motion om indexerad habiliteringsersättning - daglig verksamhet; 20) Motion om avgiften för enkelresa med buss inom Halmstads kommun; 21) Motion om att investera i framtiden;

Halmstad den 15 maj 2024

Susanne Beide
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2024-05-23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Ansvarig för kungörelsenEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)