Kommunfullmäktige 2022-06-16

 1. Kommunfullmäktige 2022-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 55-76
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)