Kommunfullmäktige 2022-04-28

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 28 april 2022 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 2021; 3) Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021; 4) Nämndernas verksamhetsberättelser 2021; 5) Årsredovisning för Halmstads kommun 2021; 6) Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2021; 7) Begäran om tilläggsanslag för att uppmärksamma Halmstads kommuns medarbetares insatser under pandemin; 8) Redovisning över motioner som inte är slutligt beredda; 9) Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige; 10) Beslut om bolagsordning samt val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant i Halmstad Falk AB; 11) Valärenden; 12) Anmälningsärenden;

Halmstad den 20 april 2022

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2022-04-28
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)