Kommunfullmäktige 2020-09-24

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Halmstads Teater torsdagen den 24 september 2020 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I Stora salongen finns en läktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Information från kommunrevisionen
- Information om krisledningsnämndens upphörande
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Utökning verksamhetsområde dagvatten Spånstad; 3) Revidering av renhållningstaxa för Halmstads kommun 2021; 4) Flytt av åkeriverksamhet från servicenämnden till Laholmsbuktens VA AB; 5) Beslut om begäran om ett nytt anslagsområde för valnämndens verksamhet; 6) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021; 7) Motion - Inför ett cirkulärt system på Halmstad Arena Bad; 8) Motion om modersmålsundervisningen; 9) Motion om gästhamn - ett måste för vår kustkommun; 10) Motion om historisk skyddsvärd mark; 11) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 12) Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag; 13) Valärenden; 14) Anmälningsärenden

Halmstad den 16 september 2020

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2020-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer64-77
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)