Kommunfullmäktige 2020-03-26

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 26 mars 2020 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Information från Coompanion Halland
- Information från kommunrevisionen
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Reservation av tomt för moské; 3) Överföring av budgetmedel för Tylösandsterassen ; 4) Motion om ersättning av parkeringsavgifter; 5) Motion om en bra sjöräddning; 6) Motion - Katthemmets verksamhet behövs i Halmstad; 7) Beslut om riktlinje för hantering av kemikalier; 8) Beslut om överflyttning av Europa Direkt från kulturnämnden till kommunstyrelsen; 9) Beslut om inrättande av säkerhets- och trygghetsforum ; 10) Valärenden; 11) Anmälningsärenden;

Halmstad den 18 mars 2020

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 16, 18-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 10 timmar och 29 minuter)