• Halmstads webbplatser

Granskning - Detaljplan för Heléns trädgårdar, Eketånga 6:510, Söndrum

Underrättelse

 1. Granskning - Detaljplan för Heléns trädgårdar, Eketånga 6:510, Söndrum
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse om granskning.pdf Pdf, 109.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (33 dagar, 1 timmar och 47 minuter)