• Halmstads webbplatser

Granskning - Ändring av detaljplan för Sådden 5 m.fl., Söndrums företagspark, nordvästra delen, Halmstad.

Kungörelse

 1. Granskning - Ändring av detaljplan för Sådden 5 m.fl., Söndrums företagspark, nordvästra delen, Halmstad.
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletwww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Kyrkogatan 5 Halmstad
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse om granskning anslagstavla Söndrums företagspark.docx Word, 866 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (63 dagar, 0 timmar och 0 minuter)