Byggnadsnämnden 2022-06-22

 1. Byggnadsnämnden 2022-06-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 67-83
  Förvaringsplats för protokolletBygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12
  Dokument eller extern anslagstavlaByggnads­nämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 0 timmar och 0 minuter)