Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-20

 1. Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 37-50
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)