Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23

 1. Barn- och ungdomsnämnden 2022-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Paragrafer§§ 24-36
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och ungdomsförvaltningens arkiv, Nymansgatan 23
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 23 timmar och 0 minuter)