• Halmstads webbplatser

Antagande - Detaljplan för del av Vallås 1:1 m.fl., Halmstad.

Underrättelse

 1. Antagande - Detaljplan för del av Vallås 1:1 m.fl., Halmstad.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnawww.halmstad.se/aktuellaprojekt samt Rådhuset i Halmstad (Kyrkogatan 5)
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse enligt 5_29 pbl.pdf Pdf, 135.5 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 0 timmar och 0 minuter)