AB Industri­staden

AB Industristaden bygger, äger och förvaltar fastigheter och lokaler inom kommunen.

Bolaget hyr ut lokaler till små och medelstora företag på marknadsmässiga villkor med målsättningen att hyresgästen så småningom ska överta ägandet av fastigheten.

Bolaget är under avveckling hösten 2022.

Ansvarig

Lisa Almér Rönnberg, vd