AB Industri­staden

AB Industristaden bygger, äger och förvaltar fastigheter och lokaler inom kommunen.

Bolaget hyr ut lokaler till små och medelstora företag på marknadsmässiga villkor med målsättningen att hyresgästen så småningom ska överta ägandet av fastigheten. Fastighetsbeståndet är varierat med tyngdpunkt på industri och hantverk. AB Industristaden äger och förvaltar också parkeringsanläggningar i eget namn.

Ansvarig

Lisa Almér Rönnberg, vd