Planerings­direktiv och budget

Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter mot vår vision.

Varje år tar den politiska majoriteten samt oppositionen i kommunfullmäktige fram varsitt förslag till mål och budget för kommunens verksamheter – det som kallas "Planeringsdirektiv med budget". Kommunfullmäktige beslutar sedan vilken som ska gälla.

Planeringsdirektivet består av flera delar: de politiska inriktningarna, kommunfullmäktiges mål samt budget för kommunens verksamheter och bolag.

Kontakta kommunen om du vill ta del av äldre planeringsdirektiv med budget