Planerings­direktiv och budget

Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter mot vår vision.

Varje år tar den politiska majoriteten samt oppositionen i kommunfullmäktige fram varsitt förslag till mål och budget för kommunens verksamheter – det som kallas "Planeringsdirektiv med budget".

Planeringsdirektivet består av flera delar: de politiska inriktningarna, kommunfullmäktiges mål samt budget för kommunens verksamheter och bolag.

Kontakta kommunen om du vill ta del av äldre planeringsdirektiv med budget.

Nästa planeringsdirektiv med budget

Måndagen den 14 juni fattade kommunfullmäktige beslut om Planeringsdirektiv med budget för åren 2022–2026. Det blev alliansens budget som fick majoritet.

Beslutat planeringsdirektiv med budget 2022–2026PDF