Budget

Att driva Halmstads kommun kostar nästan sex miljarder kronor. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Här hittar du information om budget och hur pengarna fördelas.

Den största delen av pengarna bidrar du som halmstadsbo med genom den skatt du betalar. Skatten i Halmstad är 20,98 kronor per hundralapp. Här kan du se hur mycket pengar varje nämnd har för att driva sin verksamhet.

Nämndernas budget

Nämndernas driftsbudget för 2022
NämndMiljoner kronor
Barn- och ungdomsnämnden2 318
Hemvårdsnämnden1 319
Socialnämnden
865
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden778
Teknik- och fritidsnämnden
302
Kommunstyrelsen236
Kulturnämnden136
Räddningsnämnden87
Servicenämnden39
Fastighetsnämnden
30
Kommunfullmäktige15
Miljönämnden47
Byggnadsnämnden1

Totalt

6 173

Siffrorna i tabellen är nettokostnader. Budgeten för byggnation av exempelvis förskolor och vissa större inköp ingår inte i tabellen.

Fördelning av budget inom nämndernas områden

 • 1 Barn- och ungdomsnämnden 4 område

  • Grundskola
  • Förskolor
  • Kulturskolan
  • Komtek
 • 2 Hemvårdsnämnden 5 område

  • Nämndens driftsbudget 2020
  • Äldreboende
  • Hemtjänst
  • Kommunsjuksköterska
  • Nattpatrull
 • 3 Socialnämnden 4 område

  • Gruppbostäder
  • HVB-hem och stödboende
  • Personlig assistans
  • Föreningsbidrag
 • 4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4 område

  • Gymnasieskola
  • Ekonomiskt bistånd
  • Daglig verksamhet för personer med funktionsvariation
  • Arbetsmarknadsinsatser
 • 5 Teknik- och fritidsnämnden 5 område

  • Offentlig miljö
  • Väghållning
  • Offentlig belysning
  • Halmstad Arena och idrottshallar
  • Föreningsbidrag
 • 6 Kommunstyrelsen 5 område

  • Ledning och styrning
  • Projekt- och utvecklingsmedel
  • Ärende- och sammanträdeshantering
  • Företagshälsovård
  • Partistöd
 • 7 Kulturnämnden 4 område

  • Bibliotek
  • Mötesplatser för unga
  • Ungkulturverksamhet
  • Museiverksamhet
 • 8 Räddningsnämnden 3 område

  • Räddningsinsatser
  • Räddningsdykare
  • Brandskyddsutbildning
 • 9 Servicenämnden 7 område

  • FM-service
  • Måltidsservice
  • IT-service
  • Kommunens kundcenter, Halmstad direkt
  • HR-service
  • Kommuntransport
  • Valförrättning
 • 10 Fastighetsnämnden 2 område

  • Fastighetsförvaltning
  • Lokalinvesteringar
 • 11 Kommunfullmäktige 1 område

  • Inga specifika områden utöver själva kommunfullmäktige
 • 12 Byggnadsnämnden 2 område

  • Lantmäteri
  • Geodata
 • 13 Miljönämnden 2 område

  • Hälsoskydd
  • Miljötillsyn
 • 14 Övrigt 2 område

  • Löneavtal
  • Oförutsedda kostnader

Ekonomi i balans

Kommunens överskott i budgeten är 32 miljoner år 2022 och 96 miljoner år 2023. Det innebär att vi uppfyller lagkravet att intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, är större än kostnaderna.

Kommunen lägger mycket pengar på investeringar. Sammanlagt räknar kommunen med att investera för 3 562 miljoner kronor under åren 2021 till och med 2023.