• Halmstads webbplatser

Kommunarkiv

Kommunarkivet förvarar den information från kommunens verksamheter som ska bevaras för all framtid. Där kan du söka efter skolbetyg, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat.

Halmstads kommunarkiv är slutarkiv för alla nämnder och bolag i Halmstads kommun. Här förvaras kommunens arkivhandlingar från år 1863 fram till nutid.

Vad finns i kommunarkivet?

Kommunarkivet vårdar kommunens historia och speglar därför också all den verksamhet som kommunen har arbetat med.

De vanligaste förfrågningarna rör betyg och skolhandlingar, byggnadshandlingar och handlingar från social verksamhet.

Forska i kommunarkivet

Är du intresserad av lokalhistorisk forskning så finns det bland annat protokoll, räkenskaper, korrespondens och många andra spännande handlingar.

I Nationell arkivdatabas kan du söka bland kommunarkivets handlingar Länk till annan webbplats..

Begära ut handlingar

Om du vill begära ut en handling ska du kontakta kommunen. Det går även bra att besöka kommunarkivet.

Besök kommunarkivet

Kommunarkivet ligger på Patrikshillvägen 7 och har öppet måndag – fredag, klockan 09.00 – 12.00. Eftersom det kan ta tid att ta fram vissa handlingar är det bra om du anmäler ditt besök i förväg.