IT och digitalisering

I Halmstads kommun är digitalisering ett prioriterat område och ambitionen är att bli en ännu mer effektiv organisation. Kommunens IT-verksamhet utvecklas snabbt och det behövs flera duktiga medarbetare för att möta våra nya spännande utmaningar.

Att jobba med IT och digitalisering i Halmstads kommun innebär en vardag med varierande uppgifter många intryck och ett ständigt lärande. Vi utmanar tekniskt och utforskar nya sätt att skapa ett värde för de vi finns till för.

Digitaliseringen är en avgörande faktor för framtiden, som kan hjälpa oss med att leverera mer till fler med mindre resurser. Då kan människan finnas där människan behövs, och tekniken kan ta hand om det resten. Det finns även en förväntan på ökad digital service i samhället.

Vill du vara med att skapa ett smartare Halmstad och bidra till att ställa om Halmstads kommun till att bli mer digital? Då är du välkommen till oss.

Sök i alla våra lediga tjänster

Tjänster inom IT och digitalisering

Systemutvecklaren Alexander svarar på några snabba frågor om sitt jobb i Halmstads kommun:

Alexander berättar om sitt jobb som systemutvecklare

IT-infrastrukturarkitekt

IT-infrastrukturarkitekt

 • Arbetar systematiskt med IT-infrastrukturens arkitektur.
 • Säkerställer att Halmstads kommun har rätt IT-infrastruktur och att dokumentation och visualiseringav strukturen finns tillgänglig.
 • Arbetar utifrån koncernövergripande arkitekturprinciper och ansvarar för införandet av beslutade principer.

IT-lösningsarkitekt

 • Arbetar med att planera införandet av nya och förändrade IT-lösningar. Lösningar som baseras på verksamheternas behov och de krav som ställts i förhållande till andra IT-lösningar.
 • Arbetar utifrån koncernövergripande arkitekturprinciper och ansvarar för införandet av beslutade principer.

IT-inköpare

 • Arbetar med hela processen från marknadsanalys till leverans. Att utifrån verksamheternas behov göra beställningar, planera och genomföra inköp samt hantera leverantörsfakturor.
 • Rådgivning och behovsanalys för att utforska kundens behov (försäljning).
 • Hanterar beställningar från våra kunder i vårt verksamhetssystem (ordermottagning).
 • Köper in utrustning och tjänster från våra upphandlade leverantörer (inköp).
 • Följer upp leverans och fakturerar via vårt verksamhetssystem.

IT-projektledare

 • Styr, leder och koordinerar processer och projekt inom IT-service eller i Halmstads kommun.
 • Arbetar i enlighet med IT-services projektmetodik.

IT-tekniker

 • Arbetar med system, systemstöd, kontinuerlig förbättring av system och felsökning.
 • Agerar vid behov i roller enligt Halmstads kommuns systemförvaltningsmodell.

Nätverkstekniker

 • Arbetar med installation, drift och underhåll av nätverksrelaterade funktioner och tjänster.
 • Säkerställer utvecklingen och driften av Halmstads kommuns nätverk över tid och följer regelbundet upp tillgänglighet och tillförlitlighet av nätverken.

Servicedesk

Supporttekniker

 • Är support och användarstöd för användares digitala verktyg.
 • Är support och användarstöd till verksamheter.
 • Utför vid behov felsökning på IT-utrustning. Kan ske på distans eller på plats.

IT-kundansvarig

 • Är den personliga kontakten mellan kommunens verksamheter och IT och digitalisering. Ansvarar för den övergripande relationen mellan IT-service och kund.
 • Har god förståelse för sina kunders verksamhet, deras vägar för beslut och deras omvärld.
 • Har god kännedom om IT-service tjänsteportfölj och kan styra behov och önskemål till rätt tjänst och tjänsteerbjudande.
 • Uppföljning av IT-service leverans och arbetar för att kunden ska vara fullt nöjd.

Systemtekniker

 • Arbetar med utveckling, drift och underhåll av IT-system.
 • Agerar vid behov i roller enligt Halmstads kommuns systemförvaltningsmodell.

Systemspecialist

 • Ansvarar för installation, konfiguration, underhåll och säkerhet av system.
 • Problemlösning och felsökning vid behov samt säkerställer att system fungerar optimalt och uppfyller verksamhetens krav.
 • Planerar och genomför uppgradering av system för förbättrad prestanda och säkerhet.
 • Upprätthåller dokumentation och tekniska manualer för att underlätta underhåll och problemlösning.
 • Vid behov agera i roller enligt Halmstads kommuns systemförvaltningsmodell.

Systemutvecklare

 • Utvecklar nya eller vidareutveckla befintliga system och applikationer utifrån behov i Halmstads kommun.
 • Agerar vid behov i roller enligt Halmstads kommuns systemförvaltningsmodell.

IT-säkerhetsansvarig

 • Rollen IT-säkerhetsansvarig arbetar med att strukturera och systematisera vårt IT-säkerhetsarbete, och föreslå den nivå på IT-säkerhet som matchar organisationens behov.
 • IT-säkerhetsansvarig arbetar systematiskt med att tillse IT säkerheten och att nivå på IT säkerhet matchar Halmstads kommuns behov och krav.
 • IT-säkerhetsansvarig arbetar med att tillse att IT-säkerheten i den interna IT-miljön, såsom tjänster, processer, system, infrastruktur, verktyg är tillräcklig och uppfyller verksamheters krav, legala krav samt policyn för informationssäkerhet och andra styrdokument.