Insatser för arbetssökande

Du som är arbetssökande mellan 16–64 år och har behov av stöd för att hitta vägar mot arbete eller studier kan få hjälp av kommunen. För att ta del av arbetsmarknadsinsatser ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen eller ha ekonomiskt bistånd.

Du blir hänvisad till oss genom Arbetsförmedlingen eller enheten för ekonomiskt bistånd. När du kommer till oss får du träffa en handläggare som tillsammans med dig planerar vilket stöd du behöver för att hitta vägar mot arbete eller studier. Insatserna kan till exempel bestå av arbetsträning, praktik vägledning, samt upprätta CV och personligt brev. Målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Du behöver skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

Vilket stöd kan jag få från kommunen?

Praktik

Genom praktik får du möjlighet att testa på ett yrke och få kunskap om en bransch som du är intresserad av. Målet är att praktiken ska ge dig arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis leda vidare till ett arbete eller studier.

Arbetsträning

Genom arbetsträning har du möjlighet att prova på arbetslivet utifrån dina egna förutsättningar. Har du behov av att bygga upp din arbetsförmåga eller testa hur mycket du kan arbeta så kan du göra det inom våra verksamheter. Arbetsträningen ger dig möjlighet att få referenser och ny arbetslivserfarenhet till ditt CV. Nedan kan du se vilken arbetsträning som vi erbjuder.