Insatser för arbetssökande

Du som är arbetssökande mellan 16–64 år och har behov av stöd för att hitta vägar mot arbete eller studier kan få hjälp av Kompetenstorget eller Jobbtorget.

Du kan endast bli anvisad till Kompetenstorget eller Jobbtorget genom kommunens avdelning för arbetsmarknad och försörjning eller Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med en arbetsmarknadsutredare kommer du att upprätta en planering. Det kan innebära att du ska ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, där du bland annat kan få arbetsträna eller praktisera inom ett valt område. Målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Din väg mot försörjning eller studier

Försörjningsstöd

En handläggare gör en grundutredning för att avgöra om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du får dessutom en tid för möte med en arbetsmarknadsutredare, för en kartläggning och upprättning av en handlingsplan.

Arbetsmarknadsstöd

Här får du träffa en arbetsmarknadsutredare som tillsammans med dig kommer att genomföra en kartläggning över din situation och dina förutsättningar. Ni gör även en handlingsplan så att du vet vad som ska hända framöver och vilka steg du behöver ta för att närma dig egenförsörjning.

Arbetsmarknadsutredaren gör regelbundna uppföljningar med dig och din arbetsledare, medan du arbetstränar eller praktiserar, för att säkerställa att din process går enligt plan.

Kompetenstorget

Under din kartläggningsperiod får du besöka Kompetenstorget för att få en inblick i olika insatser.

På Kompetenstorget får du ta del av kompetenshöjande aktiviteter som exempelvis fokuserar på jobbsök, CV och personligt brev, anställningsintervju, hälsa och välmående.

Här finns dessutom möjlighet till arbetsträning inom ett antal olika arbetsområden. Det kan exempelvis vara sömnad, träarbete, möbelrenovering eller trädgårdsarbete.

Du får även tillgång till MI-coacher och arbetsterapeuter. De jobbar tillsammans med dig för att öka din motivation och se till att du hittar rätt arbetsträningsplats.

Jobbtorget

På Jobbtorget får du en coach som stöttar dig i din väg mot självförsörjning. Coachen ser till att du får en praktikplats utifrån ditt intresse, din erfarenhet, din kompetens och dina förutsättningar. Praktikplatsen kan vara inom kommunen eller privata näringslivet. Exempelvis finns möjlighet att få erfarenhet inom äldreomsorgen, skola, djurskötsel, butik, café, städ, fastighetsskötsel eller arbete med metall och svets.

Vid en eventuell åtgärdsanställning gör coachen regelbundna uppföljningar med dig och arbetsgivaren under tiden du är anställd. Coachen ser dessutom till att du lättare kommer i kontakt med arbetsgivare i privata och offentliga sektorn, samt får ta del av bland annat rekryteringsträffar.