Tjänst
Aktivitetsledare
Syn - och hörselinstruktör på vikariat
Biståndshandläggare
Psykolog i skola och förskola, Centrala Barn- och Elevhälsan
Grundlärare med inriktning fritidshem till Bäckagårdsskolan
Logoped till Kärnhuset och Linehedsskolan
Skolsköterska till Österledsskolan
Grundskollärare/speciallärare till åk 1–3 vid Slottsjords grundsärskola
Grundskollärare/speciallärare till Åledsskolan
Skolsköterska till Valhallaskolan
Förskollärare till Lineheds förskola
Socialsekreterare till enheten försörjningsstöd
Förskollärare till Kärlekens verksamhetsområde
Lärare inriktning fritidshem till Frennarps byskola
Förskollärare till Vallås verksamhetsområde
Timanställd lokalvårdare
Teamledare fastighetsnära tjänster
Stödassistenter
Ekonomichef
Kock
Grundskollärare i Ma/NO/Teknik till Brunnsåkersskolan årskurs 4-6
Skolkurator till Brunnsåkersskolan
Modersmålslärare i arabiska
Modersmålslärare i ukrainska
Grundskollärare i Sv/SvA till Östergårdsskolan
Två lärare inriktning fritidshem till Nyhemsskolan
Ungdomscoach
Timanställning - Undersköterskor och vårdbiträden till äldreomsorgen
Myndighetschef
Enhetschef till Barn- & Ungdomsförvaltningen
Specialpedagog till Andersbergsskolan
Projektledare
IT Kundansvarig till IT-service
Stödassistenter
Stödpedagog
Barnsekreterare
Landskapsstrateg
Supporttekniker
Säkerhetssamordnare
Vi söker upphandlare!
Projektledare Slottet
Timanställda Bibliotekarier
Bibliotekarie 75%
Förvaltningschef till Barn- och ungdomsförvaltningen
Utvecklingsledare
Pedagogista/förskollärare till Engelbrekts och Lineheds förskolor
HR-administratör
Förskollärare Enelyckans förskola och Harplinge förskola
Enhetschef till daglig verksamhet
Rektor till Österängs förskola
Enterprisearkitekt
Rekryterare
Bygglovingenjör
Driftsamordnare Kust och Idrott
Familjerådgivare
Granskare till överförmyndarkansliet
Stödpedagog till Daglig Verksamhet
Stödassistenter Erik Olssons gata 7, gruppboende LSS - inriktning yngre dementa
Fysioterapeut tillsvidare
Arbetsterapeut tillsvidare
Sjuksköterska sökes till planeringsteamet
Brandman heltid 2 st
Vård- och omsorgslärare till Kommunvux
Stödassistenter
Sjuksköterska kväll/dag
Sjuksköterska hemsjukvården
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Oskarström
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Getinge
Grundskollärare SvA åk 7-9 Furulundsskolan
Förskollärare till Andersbergs förskolor
Kockar och köksbiträden till måltidsservice, timanställning extra vid behov
Sjuksköterskor till äldreboende