Specialpedagog/Speciallärare till Österledsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Österledskolan är en 7-9 skola belägen i Oskarström. I dagsläget är det lite drygt 300 elever på skolan fördelade på 12 klasser. På skolan finns i dagsläget ett starkt och kompetent EHT-team; kurator, skolsköterska, studio- och yrkesvägledare, specialpedagog med inriktning matematik, elevcoach och Samordnare inom Samsynk. Vårt team behöver utökas meden specialpedagog med kompetens inom läs-och skriv.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utbildad specialpedagog/speciallärare till Österledskolan. Vi söker dig som är intresserad av att arbete på elev, grupp, klass, skolnivå i syfte att få eleverna att växa som individer och att få eleverna att lära sig så mycket som möjligt. Som specialpedagog/speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer och skolans Förstelärare. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på ett läs- och skrivutvecklande arbete. Det specialpedagogiska stödet kan ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/ skolans hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens/ klassens/ skolans utveckling och lärande. Detta sker i huvudsak genom att modella i klassrummet samt genom handledning till lärare och arbets-/lärarlag. Handledningen innebär att stödja lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisation, grupp och individnivå för att hitta bästa lämpliga anpassningar för den enskilda eleven. Specialpedagogen/specialläraren kan även bidra till att utforma och delta i arbetet med att genomföra utredningar i samverkan mellan hem och skola för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärmiljöer. En del av det specialpedagogiska uppdraget är att arbeta aktivt med elever som är i behov av särskilt stöd i mindre grupper eller klasser. Som specialpedagog/speciallärare har du en viktig roll i skolans Elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, pedagoger, elever, vårdnadshavare samt i andra möten tillsammans med externa och interna kontakter. Teamet arbetar ständigt och systematiskt med att utveckla undervisningen samt de anpassningar och det stöd som krävs för att samtliga elever skall nå så långt som möjligt.

Kvalifikationer

Krav: Utbildad specialpedagog eller legitimerad speciallärare. Vi ser gärna att du har kunskaper och kompetenser inom främst läs- och skrivutveckling. Personliga egenskaper som vi söker är en god samarbetsvilja, flexibilitet och ett kreativt tänkande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.
Publicerad
2021-07-12
Ansök senast
2021-08-08

Upplysningar

 • Ulla Rischél (tillgänglig from 5/8)
  Rektor
  Telefon: 070-5843620
 • Lärarförbundet
  Till central expedition
  Telefon: 035-13 79 97
 • Lärarnas Riksförbund
  Telefon: 035-137000

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00532 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!