Förskollärare till Vrenninge förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Vrenninge förskola ligger i Oskarström. På förskolan finns det fem avdelningar i två lokaler. I Paviljongen är det två yngrebarns avdelningar, Humlan och Sländan. I Huset är det tre äldrebarns avdelningar, Myran, Nyckelpigan och Fjärilen. Vi har en naturskön utegård med stora ytor, många träd och buskar som ger möjlighet till många olika aktiviter. Vi som jobbar på Vrenninge förskola är närvarande medforskande pedagoger som tillsammans vill utveckla vår utbildning och undervisning. Ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt är för oss en självklarhet liksom att utgå från barnens intressen och perspektiv vid planering av den pedagogiska verksamheten. Du som söker ska ha ett professionellt förhållningssätt till barn, kollegor och vårdnadshavare. På Vrenninge förskola räknas varje möte. Interaktionen och kommunikationen är verktyg för att utvecklas och lära (Säljö, 2012). Du behöver ha god samarbetsförmåga och en positiv syn på nytänkande där du värderar teorier och vetenskaplig grund. Vi strävar mot att vara en nytänkande förskola där vi anammar teorier och begrepp kopplat till våra tidiga erfarenheter. Vi har ett öppet klimat där alla blir accepterade och lyssnade på utifrån sina erfarenheter. Varje vecka har vi nätverk där pedagogerna möts över gränserna för att diskutera litteratur kopplat till praktik. Detta ser vi ger god effekt genom att vi arbetar mer tillsammans och att vi vågar reflektera kritiskt och nytänkande över vår verksamhet. Vi hjälps därför åt att utveckla undervisningen tillsammans, för att följa barnens lärprocesser över tid. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din profession tillsammans med olika yrkesroller genom kollegialt lärande. Vi är en särskilt utvald övningsförskola och tar varje termin emot studenter från Högskolan i Halmstad. Detta bidrar till att vi får nya erfarenheter och får se vår verksamhet med andra ögon. Det har skapat en kultur hos oss där vi vågar vara ifrågasättande med en öppen och ömsesidig kommunikation. Men även där vi behöver sätta ord på vad och varför vi gör som vi gör. Som stöd i din roll har vi specialpedagog och pedagogisk handledare på plats. Som nyexaminerad förskollärare erbjuder vi ett års mentorskap där du har en personlig handledare som handleder dig i din profession. Du och handledaren har kontinuerliga möten där ni utbyter erfarenheter och lärdomar tillsammans. Vi jobbar efter 10 goda vanor och genom dem skapar vi förutsättningar för hållbart lärande i berikande lärmiljöer både för pedagoger och barn. Våra värdeord som vi arbetar utifrån och som genomsyrar hela vår verksamhet är: trygghet, undervisning, demokrati och lek.

Arbetsuppgifter

Är du intresserad av nya utmaningar som förskollärare på Vrenninge förskola? Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans utbildning och undervisning. Som förskollärare vet du att barn kan, och du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och med dig som en viktig medupptäckare. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år och tillsammans med övriga i arbetslaget planera, dokumentera, genomföra och utvärdera förskolans verksamhet. Som förskollärare ska du leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att: • Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. • Följa och dokumentera barns lärprocesser över tid. • Planering och genomförande utgår från läroplanen och från de kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig. • Spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen • Utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande. • Ansvara för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål. • Du skall bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten och att vårdnadshavare blir delaktiga i processen.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen och Förskollärarlegitimation Du får gärna vara ny i yrket. Eftersom vi är en övningsförskola behöver du vara intresserad av att möta studenter i sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.
Publicerad
2021-06-24
Ansök senast
2021-08-05

Upplysningar

  • Mia Paulsson, Rektor
    Telefon: 076-6956353
  • Sophie Vagnemark
    Telefon: 0733 88 18 06

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00477 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!