Nya Lineheds förskola i Centrum söker förskollärare

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Lineheds förskola öppnade i november 2019. Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola i en spännande rund byggnad. Vi har tre entréer i olika färger. I varje entré finns två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och två avdelningar för barn 3-5 år. Vi öppnar nu upp ytterligare avdelningar och två av våra förskollärare har fått jobb på sina hemorter, så vi behöver fler kollegor. Vill du vara med och forma en framtid där barn känner att de lyckas? Vill du arbeta i en utvecklande, kreativ och spännande organisation där du kan forma dina idéer i en nyskapande förskola? Vill du tillsammans med oss skapa en möjligheternas förskola som är barnens arena, där visionen är att skapa en demokratisk mötesplats för barn och vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter

Vi söker fyra engagerade förskollärare till Lineheds förskola. Vi söker fyra engagerade förskollärare som vill ta ansvar och driva utveckling tillsammans med oss. Du är intresserad av att arbeta utifrån Reggio Emilias värdegrund och människosyn. I rollen som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor, rektor, och specialpedagog på ett engagerat och positivt sätt bidra till att utveckla och utvärdera utbildningen och undervisningen på förskolan i enlighet med Lpfö 18. Tillsammans ska vi lägga fokus på att driva verksamheten framåt i riktning mot våra pedagogiska ställningstaganden och vår vision. Som förskollärare kommer du ta ansvar för undervisningen och leda arbetet med reflektion, planering, utvärdering, uppföljning och utveckling tillsammans med hela arbetslaget och i samarbete med hela förskolan. Hos oss kommer du att ingå i olika forum där du ges möjlighet att utveckla både dig själv och övriga som arbetar på förskolan, då vi tror att man lär genom att mötas och dela sina erfarenheter och tankar med varandra. En viktig del är att inspirera barnen till att själva upptäcka sin omvärld, men också att få vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolans arbete. Inspirerad av tankar från Reggio Emilias förskolor bygger vår undervisning på ett utforskande och projekterande arbetssätt. I våra flexibla lärmiljöer och olika ateljéer erbjuds barnen att uttrycka sina tankar och teorier genom så många olika språk som möjligt. Med språk menar vi alla uttryckssätt både estetiska, språkliga och kroppsliga. Vi lägger även stor vikt vid det talade språket, då vi har många flerspråkiga barn. Hållbar utveckling är en del av vår pedagogiska idé. Vi strävar efter att varje barn ska kunna bli sitt bästa jag i varje sammanhang som förskolan erbjuder. Förskolan har ett gemensamt projekt med utgångspunkt i barns rätt till sin stad, Barns röster i en hållbar värld med start i Halmstad. Det innebär bland annat att barn och pedagoger utforskar och upplever hela vår stad genom promenader, cykelturer med våra lådcyklar och förskolebussen. Detta möjliggör undervisning i andra lärmiljöer, samt natur och kulturupplevelser.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen. Du är intresserad av att arbeta utifrån Reggio Emilias värdegrund och människosyn. Vårt förhållningssätt inspireras av tanken att barn är kompetenta och det är i mötet som utveckling och lärande sker. Du bör ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt samt förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Fånga barnens nyfikenhet och lust att lära genom att göra miljön spännande och utmanande. Du vill driva arbetet med hållbar utveckling mot en hållbar framtid. Brinner du för att arbeta med drama, musik, jympa och rörelse, teckna och måla eller andra former av uttrycksätt så får du rika möjligheter att utveckla dig och din undervisning. Vi vill att Du vågar pröva nya arbetssätt, vara pedagogiskt drivande, lösningsinriktad och sätta barnens behov och möjligheter i centrum. Du är med och skapar trygghet genom att vara tydlig med ett medvetet förhållningssätt. Vi ser vikten av lärmiljöns betydelse och är ständigt i dialog för att utveckla och utmana miljöerna vi vistas i. Du har vana av pedagogisk dokumentation i olika former och ser det systematiska kvalitetsarbetet som självklart. Du ska kunna skapa goda relationer med vårdnadshavare och i arbetslaget, samt ett positivt arbetsklimat. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, dokumentation, reflektion, skapande, lärande och utforskande tillsammans med barnen mm. Du följer med i forskning och håller dig uppdaterad genom att ta del av litteratur och olika pedagogiska forum. Du har humor och vill ha roligt på jobbet. Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.
Publicerad
2022-05-09
Ansök senast
2022-05-23

Upplysningar

  • Ylva Johansson
    Rektor
    Telefon: 070-630 19 25
  • Lärarförbundets expedition
    Telefon: 035-137997

Ansökan

Referensnummer
C87866 - 2022 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!