Specialpedaog till Valhallaskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Valhallaskolan är en mångkulturell skola med cirka 330 elever i F-6-spannet. Arbetsplatsen kännetecknas av ett positivt utvecklingsklimat där organisationen stödjer skapandet av det lustfyllda lärandet, rutiner skapas för att de viktiga strukturerna ska fungera samt samverkan stärks mellan alla personalkategorier för att kunna verka professionellt och skapa en glädjefull vardag tillsammans. Här får du som anställd stor frihet att, tillsammans med ditt arbetslag, utforma arbetssätten utifrån just era förutsättningar och här ges utrymme för medledarskap och möjlighet att tänka utanför boxen. Vi söker nu en utbildad specialpedagog till Valhallaskolan

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på ett läs- och skrivutvecklande arbete. Det specialpedagogiska stödet kan framförallt ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/ skolans hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens/ klassens/ skolans utveckling och lärande. Detta sker i huvudsak genom handledning till lärare och arbets-/lärarlag. Handledningen innebär att stödja lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisation, grupp och individnivå för att hitta bästa lämpliga anpassningar för den enskilda eleven. Specialpedagogen kan även bidra till att utforma och delta i arbetet med att genomföra utredningar i samverkan mellan hem och skola för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärmiljöer. Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans Elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektor, pedagoger, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Specialpedagogen ingår även i ledningsgruppen och utvecklingsgruppen på skolan. Teamet arbetar ständigt och systematiskt med att utveckla undervisningen samt de anpassningar och det stöd som krävs för att samtliga elever skall nå så långt som möjligt.

Kvalifikationer

Utbildad specialpedagog med inriktning 1-6 samt legitimerad grundskollärare. Vi ser gärna att du har kunskaper och kompetenser inom läs- och skrivutveckling och funktionsvariationer inom NPF. Det är meriterande om du har erfarenhet av elevhälsoarbetet i grundskolan. Du är flexibel, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du relationsskapande och förstår vikten av samarbete för att nå uppsatta mål, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer med både elever, vårdnadshavare och annan personal på skolan. Vi lägger stor vikt vid din personlig lämplighet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse
Publicerad
2021-09-15
Ansök senast
2021-10-05

Upplysningar

  • Claudia Johnsson, rektor
    Telefon: 072 143 89 62
    E-post: Claudia Johnsson, rektor
  • Agneta Andreasson, Lärarförbundet
    Telefon: 076 695 62 14

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00643 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!