Speciallärare i åk 3-9 till Gullbrandstorpsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Gullbrandstorpsskolan är en F-9 skola med ca 480 elever. Vi har förmånen att följa eleverna från F-klass till årskurs 9 och organiserar verksamheten i ett låg-, mellan- och högstadium. På Gullbrandstorpsskolan strävar vi efter att ha en undersökande undervisningskultur där vi är nyfikna, utmanar varandra och provar tillsammans. Vi värnar om tillitsfulla relationer, bemöter varandra med respekt och omtanke och ser olikheter som en styrka. Vårt huvuduppdrag handlar om att arbeta med elevernas progression i lärandet i balans med hälsa och välmående. Vi strävar efter att utveckla skolan så att lärare kan tillägna sig kunskap om undervisningsmetoder som gör skillnad för eleverna. Gullbrandstorpsskolan bärande idé - “Vi tror på dig!” • Vi lär tillsammans och vi lär för livet. • Vi är nyfikna, utmanas och gör vårt bästa. • Vi anpassar och utvecklar undervisningen tillsammans. • Vi bemöter varandra med respekt och omtanke, där olikheter är en styrka. • Vi värnar om goda och tillitsfulla relationer.

Arbetsuppgifter

Vi söker en speciallärare med bred ämnesbehörighet till Studio 3-6 och Studio 6-9 som är våra flexenheter. Du kommer arbeta i team och ha ett nära samarbete med lärare. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och du använder strategier för att främja elevernas motivation, delaktighet och inflytande. Du har lätt för att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån skolans styrdokument och mål. Arbetet ställer även krav på samverkan med övriga kollegor på skolan. anda. I uppdraget som speciallärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Som stöd i arbetet med eleverna finns ett elevhälsoteam på skolan. På Gullbrandstorpsskolan består EHT av två specialpedagoger, skolpsykolog, kurator och två skolsköterskor. Det är ett starkt och erfaret team med bred kompetens.

Kvalifikationer

Legitimerad speciallärare med bred ämnesbehörighet för undervisning i åk 3-9.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 220808 eller enligt överenskommelse
Publicerad
2022-05-09
Ansök senast
2022-05-22

Upplysningar

 • Christina Hovius
  Rektor
 • Jenny Wiemo
  Rektor
  Telefon: 073-305 80 10
 • Håkan Björklund
  LR
 • Jimmy Berta
  Telefon: 073-5878549

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00463 Ansök