Specialpedagog till Slottsjordsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Slottsjordsskolan är en större lågstadieskola i Halmstad som tar emot elever från årskurs F-3. Skolan är centralt belägen med närhet till både hav, strand och skog, vilket nyttjas i vår undervisning. Vi har i dagsläget drygt 380 elever som fördelas i skolans fyra spår. Till varje spår F-3 hör ett fritidshem för elever som tillhör årskurs F-2 och eleverna i årskurs 3 utmanas och umgås på våra fritidshem för år 3. På Slottsjordsskolan integreras även elever från grundsärskolan årskurs 1-9.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utbildad specialpedagog till Slottsjordsskolans grundskola årskurs F-3. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på tidig matematik och ett läs- och skrivutvecklande arbete. Det specialpedagogiska stödet kan framförallt ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/skolans hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar elevens/ klassens/skolans utveckling och lärande. Detta sker i huvudsak genom handledning till lärare och arbetslag. Handledningen innebär att stödja lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisation-, grupp- och individnivå för att hitta bästa lämpliga anpassningar för den enskilda eleven. Specialpedagogen kan även bidra till att utforma och delta i arbetet med att genomföra utredningar i samverkan mellan hem och skola för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärmiljöer. Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, pedagoger, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Teamet träffas regelbundet och arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen samt de anpassningar och det stöd som krävs för att samtliga elever skall nå så långt som möjligt. Specialpedagogens roll i elevhälsans arbete är att: - Stödja och handleda personal kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och att ha en helhetsbild av resursbehovet. - Delge analys av pedagogiska kartläggningar och bedömningar. - Delge information om och ha handledande funktion i samverkan med tvärprofessionella instanser. - Vara samtalspartner i pedagogiska frågor för kollegor och stöd i kontakten med andra berörda professioner. - Ansvara för att initiera, följa upp samt utvärdera anpassningar tillsammans med lärare/arbetslag, elev och vårdnadshavare.

Kvalifikationer

Utbildad specialpedagog med lärarlegitimation inom grundskolan. Vi ser gärna att du har kunskaper och kompetenser inom tidig matematik-, läs- och skrivutveckling. Kunskap om, eller erfarenhet av, elever med språkstörning är meriterande. Vi ser att du har ett gott bemötande till såväl elever, föräldrar som kollegor. För oss är problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och relationell kompetens viktig. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 2021-02-01. Semestertjänst. Intervjuer sker löpnade under ansökningstiden.
Publicerad
2021-10-13
Ansök senast
2021-11-03

Upplysningar

  • Maria Stenström, rektor
    Telefon: 070- 3918660
  • Gun-Marie Jeppsson, Lärarförbundet
    Telefon: 076-6954471

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00727 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!