Skolkurator till Linehedsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Linehedsskolan är en f-3 skola med tre tillhörande fritids. Sommaren 2020 flyttade vi in i tillbyggda och nyrenoverade lokaler. Skolan har ca 220 elever och fullt utbyggt finns det plats för 300 elever. Vi är en interkulturell skola med flera olika nationaliteter och språk. Fritidshemmet på Linehedsskolan har en egen biträdande rektor som har ansvar för personal, arbetsmiljö och pedagogik.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad skolkurator som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Du är sakkunnig i socialt arbete och sociallagstiftning och står för den sociala och psykosociala kompetensen. Kompetensen innebär en fördjupad kunskap inom bland annat beteendevetenskap, inlärningsteori, samhällsvetenskap och juridik med särskild inriktning på barn, ungdom och familj. Du samverkar i ett tvärprofessionellt team inom Elevhälsan tillsammans med skolsköterska, speciallärare, logoped, psykolog, rektor och biträdande rektor. Du kommer att arbeta med elevhälsofrågor direkt mot elever och personal samt ansvara för att ge information i skolsociala frågor. I din roll ingår att identifiera faktorer i den psykosociala kontexten som kan påverka elevernas kunskapsutveckling. När stödsamtal till elever blir aktuellt är syftet att undanröja eventuella hinder och att stärka elevernas egna resurser för att främja den psykosociala hälsan och uppnå en fungerande skolgång. Du kan delta vid föräldramöten och samverka med instanser utanför skolan som socialtjänst, centrala elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, polis och fritidsverksamheter. Du ansvararar också för att bevaka att de beslut som fattas om psykosociala insatser utgår från etiska riktlinjer och i möjligaste mån är evidensbaserad praktik. Du behöver kunna bistå med det sociala och psykosociala perspektivet vid utformandet av olika planer tex krisplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för det förebyggande elevhälsoarbetet. Du förväntas även vara ett konsultativt stöd till skolans personal och delta i skrivandet av orosanmälningar. Tillsammans med medarbetare inom pedagogik genomför du återkommande arbete i olika årskurser som en del i det främjande och förebyggande arbetet. Du ska bistå med kompetensutveckling för skolpersonal inom det sociala och psykosociala området. I ditt arbete på skolan ställs du dagligen inför många olika utmaningar och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta med komplexa frågor, analysera och bryta ner problem. Du måste kunna arbeta självständigt, vara tydlig och lyhörd samt kunna anpassa dig efter elevers, vårdnadshavares och skolans behov.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, kolleger och föräldrar. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du lutar dig mot ett salutogent och holistiskt förhållningssätt där känsla av sammanhang (KASAM) genomsyrar arbetssättet. I allt arbete som rör barnen beaktar du konventionen om barns rättigheter. Du har en förmåga och vilja att påverka vår skolkultur samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid / deltid
Tillträde
Tillträde 2022-01-10 eller efter överenskommelse.
Publicerad
2021-11-09
Ansök senast
2021-12-05

Upplysningar

  • Marie Liljenberg
    Rektor
    Telefon: 070-6858667
  • Johanna Karlsson, biträdande rektor
    Telefon: 073-140 94 14

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00782 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!