Specialpedagog till Fyllingeskolan 7-9

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Fyllingeskolan är en F-9-skola med ca 520 elever, belägen i de södra delarna av Halmstad. Undervisning och organisation är flexibel för att möta alla elevers olika behov. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas nyfikenhet, erfarenhet, förutsättningar och livsvärld. Trivsamma och genomtänkta lärmiljöer, organisation och scheman ska hjälpa oss att nå våra mål. På Fyllingeskolan tar alla ett gemensamt ansvar för att eleverna når så långt det är möjligt i sin utveckling och lärande. Detta innebär att vi samverkar och utnyttjar varandras kompetenser på ett optimalt sätt. Vill du bli en del av en arbetsplats där personalen ger uttryck för hög trivsel och delaktighet så är Fyllingeskolan platsen för dig.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utbildad specialpedagog till Fyllingeskolans högstadium. För att trivas i rollen som specialpedagog hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Uppdraget handlar om att, tillsammans med arbetslagets pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer. Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam där du samarbetar med rektorer, pedagoger, skolsköterskor och kurator. Du kommer även samverka i mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Du har en positiv inställning till skolutveckling. Du ingår i skolans utvecklingsgrupp. Du är öppen, nytänkande och har modet att våga titta även på din egen undervisning och utveckling. Du utgår både från forskning och beprövad erfarenhet, men även från feedback från kollegor och chefer, för att kunna utmana och utveckla dig själv i din profession. Din pedagogiska förmåga är hög och du har god förståelse för människors olika förutsättningar för inlärning. Du bygger goda relationer till kollegor, elever och deras vårdnadshavare. Du strävar efter att ditt arbete ska hålla hög kvalitet och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett starkt intresse för ditt arbete och underhåller kontinuerligt dina kunskaper. Vi sätter stor vikt vid så väl din profession som din person! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan vara: • Att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget arbeta målinriktat för att skapa en god undervisnings- och lärmiljö • Att ta ett helhetsansvar för hela processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, både på organisations- grupp- och individnivå. • Att ansvara för att följa upp och utreda elevfrånvaro • Att tillsammans med elevhälsan utveckla skolans elevhälsoarbete • Att handleda lärare genom att stötta lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå • Att tillsammans med övriga specialpedagoger leda och utveckla arbetet i elevhälsoteamet • Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för rektor, kollegor, vårdnadshavare och andra berörda Du kommer att få erfarna specialpedagoger som kollegor där en av dem kommer att verka som mentor för att ni ska utveckla det specialpedagogiska uppdraget tillsammans.

Kvalifikationer

Krav: Utbildad specialpedagog. Gärna i kombination med annan ämnesbehörighet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 220109
Publicerad
2021-10-11
Ansök senast
2021-10-30

Upplysningar

  • Jenny Wiberg Jönsson, rektor
    Telefon: 0708-140128
  • Ingela Harrysson, Lärarförbundet
    Telefon: 0720-847769
  • Lisa Bohletgäck, LR
    Telefon: 0766-961137

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00711 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!