Speciallärare eller specialpedagog till Jutarumskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utbildad speciallärare till Jutarumskolan. För att trivas i rollen som speciallärare hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Som speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer. Specialläraruppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta förebyggande och målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på språk-, skriv och läsutveckling /matematikutveckling. Detta speciallärarstöd kan framför allt ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/ skolans hela lärandesituation samt att föreslå och arbeta med åtgärder som gynnar elevens/ klassens utveckling och lärande. Detta kan ske i huvudsak genom intensivträning i elevers språk-, skriv och läsutveckling/matematik, men även handledning till lärare och arbets-/lärarlag. Som speciallärare har du en viktig roll i skolans Elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, specialpedagog, pedagoger, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: * Att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget arbeta målinriktat för att skapa en god undervisnings- och lärmiljö * Att handleda lärare genom att stötta lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd inom språk-, skriv och läsutveckling /matematikutveckling på organisations-grupp eller individnivå. * Att utveckla arbetet med stödinsatser och vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor kopplat till läs- och skrivutveckling/matematikutveckling för rektor, kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. * Att ta ett helhetsansvar för hela processen kring arbetet med extra anpassningar, särskild stöd och åtgärdsprogram, både på organisations-, grupp- och individnivå. * Att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget arbeta målinriktat för att skapa en god undervisnings- och lärmiljö. * Att handleda lärare genom att stötta lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå.

Kvalifikationer

Utbildning - Krav Legitimerad speciallärare eller speciallärarexamen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 220808 eller enligt överenskommelse Speciallärare - ferietjänst Speiailpedagog - semestertjänst
Publicerad
2022-05-13
Ansök senast
2022-05-27

Upplysningar

 • Ulla Rischel
  Rektor
  Telefon: 070-58 43 620
 • Lärarförbundet
  Till central expedition
  Telefon: 035-13 79 97
 • Lärarnas Riksförbund
  Expedition
  Telefon: 035-13 79 98

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00497 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!