Biträdande Rektor till Klaraskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Klaraskolan är en 6–9 skola. Klaraskolan är granne med Halmstad Arena och Sannarpsgymnasiet. Till Klaraskolan kommer elever som slutat årskurs 5 på Snöstorpsskolan och Andersbergsskolan.

Arbetsuppgifter

Genom att leda och organisera verksamheten med utgångspunkt i det uppdrag du och dina medarbetare är satt att lösa tror vi du kommer skapa goda resultat. Som biträdande rektor kommer du ha ansvar för en avgränsad del av verksamheten och vara underställd rektor. Utifrån delegation från rektor har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar och arbetar för att den dagliga driften av verksamheten ska fungera effektivt. Du kommer organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att dina medarbetare är involverade och engagerade i det arbetet. I uppdraget förväntas du också leda och delta i verksamhetsövergripande utvecklingsfrågor inom ramen för enhetens lokala utvecklingsplan. Du kan komma att leda pedagogiska forum men också leda, delta eller samarbeta med andra grupper i verksamheten så som elevhälsoteamet eller utvecklingsgrupper. Du kommer ingå i den lokala ledningsgruppen och därmed arbeta nära rektor som utifrån Skollagen har det yttersta ansvaret. Tillsammans med dina medarbetare kommer du analysera gårdagens arbete för att ta lärdom om vad som kan behöva göras annorlunda i framtiden för att utveckla verksamheten. Men du kommer också arbeta med att försöka förstå hur omvärlden förändras och vad du och verksamheten behöver arbeta med redan nu, för att klara möta de utmaningar som kommer runt hörnet. I uppdrag kommer det finnas inslag av administrativa uppgifter som följer med personal, ekonomi och arbetsmiljöansvaret vilket exempelvis kan handla om schemaläggning, riskanalyser, bemanning och frånvaroanalyser eller andra uppdrag som sker på delegering av rektor.

Kvalifikationer

De formella krav som ställs på uppdraget är att du ska ha pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Vidare ska du ha kunskap om de styrdokument som ligger till grund för styrningen av skolan. Det innebär att du har lärarlegitimation och erfarenhet av arbete som lärare, eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som uppfyller kraven för pedagogisk insikt. Du kommer få möjlighet att växa med uppdraget och det är därför viktigt att du har motivation till att erövra de kunskaper du behöver för att bli framgångsrik i ditt uppdrag och att du vill göra skillnad för barn- och elever. De kunskaper du förväntas erövra handlar om kompetens för att leda dig själv, leda andra, leda verksamhet, leda förändring och leda tillsammans. Du kommer leda i en alltmer digital värld vilket gör att du behöver göra digitala verktyg till en naturlig del av din vardag. Vi ser att du har en hög ambitionsnivå och att du får engagemang både av relationellt arbete, som att leda dina medarbetare, och av arbete som är mer av administrativ eller strukturell karaktär såsom analys och organiseringsarbete. Som din arbetsgivare ska vi göra vårt bästa för att du ska känna att ditt uppdrag är meningsfullt, att du är omgiven av personer som du kan lita på och hjälper dig till framgång. Vi vill att du ska känna att du med tydlighet vet vad som förväntas av dig, att du får möjlighet att använda dina styrkor, blir uppmärksammad för ditt goda arbete och att du blir utmanad till att växa i ditt uppdrag. Vi förväntar oss är att du gör ditt bästa för att göra samma sak för din omgivning.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Publicerad
2021-11-18
Ansök senast
2021-12-09

Upplysningar

Ansökan

Referensnummer
C68316 - 2021 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!