Rektor till Andersbergsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Andersbergsskolan är Halmstads mest internationella och mångkulturella skola med elever från cirka 30 olika länder. Verksamheten består i nuläget av förskoleklasser samt klasser i årskurs 1-5 med totalt cirka 450 elever. På skolan finns också fritidshemsverksamhet för eleverna i klass F-5. Om ett par år kommer Andersbergsskolan att bli en F-3 skola.

Arbetsuppgifter

Som rektor på Andersbergsskolan är du både en pedagogisk ledare och chef. I din roll kommer du driva och utveckla verksamheten samt ta ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och lokaler. Du leder och styr verksamheten tillsammans med ytterligare en rektor på skolan och ett ledningsteam i verksamhetsområdet. Här ges du också möjligheter att få leda och arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare. Utöver dina kollegor kommer du ha möjlighet att ta stöd av flera specialister som ingår i förvaltningens administration- och utvecklingsfunktion. I rollen som rektor och pedagogisk ledare på Andersbergsskolan har du i uppdrag att leda verksamheten mot uppsatta mål. Du har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och organiserar för arbetet med analys av resultatet, identifierar behov, vidtar åtgärder som möter behoven samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering. I det arbetet ingår det att tydliggöra förväntningar på dina medarbetare och engagera dem till att ständigt utveckla sin egen praktik och verksamheten. Som rektor har du en nyckelroll för att se till att varje elev ska kunna nå sin fulla potential och prestera resultat som ger många valmöjligheter för vidare studier. Du företräder också skolan i olika sammanhang, kommunicerar med kommun och myndigheter samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid. Du är aktiv och ser att samarbete och samverkan med andra aktörer gynnar skolans verksamhet och elever. Vi vill att du utifrån din förståelse, uppfattning och tolkning besvarar nedan frågor på ett kärnfullt sätt i din ansökan: - Vad ser du genomsyrar en skola/ett systematiskt kvalitetsarbete med hög kvalitet? - Vilka ledarhandlingar ser du som viktiga för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten? - Vad tror du blir viktigt för att få medarbetare i gemensam rörelse mot uppsatta mål? - Vad tänker du kring att Jaget ska stärka Vi:et och Vi:et ska stärka Jaget?

Kvalifikationer

Pedagogisk högskoleutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som rektor är ett krav. Meriterande är om du har varit verksam som rektor i en mångkulturell verksamhet och har erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor. Genom dina ledarhandlingar skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och vara nytänkande. Samtidigt kan du fatta svåra beslut och vara tydlig i ditt ledarskap gällande mål, resurser och förväntat resultat. Du är organiserad och strukturerad i ditt sätt att leda och arbeta i vardagen. Du bygger en verksamhet där inflytande, delaktighet och medledarskap är naturliga inslag i skolans vardag. När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens- och elevernas bästa. Du strävar efter att nå resultat med bästa möjliga kvalitet och vågar prova nya vägar. Du är intresserad av din omgivning, är trygg, närvarande och bra på att skapa, etablera och underhålla relationer. Du är ett gott föredöme i ditt ledarskap genom att vara professionell, agera etiskt och visa prov på gott omdöme och personlig omtanke. För oss är det viktigt att du är motiverad, engagerad och har ett driv att förbättra skolans måluppfyllelse. Vi vill erbjuda dig det utmanande arbete vi tror du behöver! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Publicerad
2021-04-30
Ansök senast
2021-05-20

Upplysningar

 • Darinka Ribic, Skolområdeschef Söder
  Telefon: 070 633 67 63
 • Ralf Lind, Rektor
  Telefon: 073 800 01 03
 • Magnus Hygert
  Lärarnas Riksförbund
  Telefon: 072-174 30 04
 • Camilla Lithander
  Sveriges Skolledarförbund
  Telefon: 076-696 56 58
 • Lärarförbundet
  Till central expedition
  Telefon: 035-13 79 97

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00309 Ansök

Övrig information

Intervjuer kommer att hållas den 7/6 och 9/6 samt fördjupningsintervjuer den 16/6 och 18/6. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!