Skolbibliotekarie till Linehedsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Linehedsskolan är en f-3 skola med tre tillhörande fritids. Vi är en interkulturell skola med flera olika nationaliteter och språk. Pedagogiska arbeten som pågår ständigt på skolan är språkutvecklande arbetssätt och arbete med normer och värde. På Linehedsskolan står elevhälsoarbetet i fokus och vi arbetar med att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Hösten 2020 flyttade vi in i vår fina tillbyggda och nyrenoverade skola med plats för 300 elever. I dagsläget har vi ca 230 elever så vi är en skola som är under tillväxt. Vi har nu tillgång till ett nytt och fint skolbibliotek med tillhörande läs- och språkrum. Skolbibliotekarien har förutom ett nära samarbete med pedagoger och ledning ett gemensamt uppdrag och nära samarbete med vår logoped som arbetar på skolan två dagar/vecka.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla och forma vår skolbiblioteksverksamhet för framtiden. Den aktuella tjänsten innebär arbete på skola som aktivt arbetar strategiskt med språkutveckling i alla ämnen. Som skolbibliotekarie har du en viktig roll i elevernas läs- skriv- och språkutveckling, samt i utvecklingen av deras informationskompetens. Du är även ett viktigt stöd för pedagoger när det gäller elevernas måluppfyllelse. Som skolbibliotekarie har du stöd av förvaltningens mångspråksbibliotekarie som samarbetar med alla kommunala grundskolebibliotek. Skolbiblioteken i Halmstads kommun arbetar utifrån en gemensam strategiplan som utgår ifrån kommunens biblioteksplan och bygger på tre centrala begrepp: Läsa, Lära och Mötas. Det innebär att du kommer arbeta med såväl olika läsfrämjande aktiviteter som undervisning inom bland annat informationssökning och källkritik. Du kommer i din tjänst ha ett nära samarbete med skolans pedagoger och elever samt kommunens övriga skolbibliotekarier. Alla skolbibliotekarier på kommunens grundskolor ingår i ett nätverk som träffas regelbundet tillsammans med en skolbibliotekssamordnare med uppdraget att vidareutveckla kommunens biblioteksverksamhet. Skolbibliotekarierna har, genom nätverket, viss gemensam fortbildning, inspirationsträffar och ett öppet diskussionsklimat som ger stöd i den dagliga verksamheten.

Kvalifikationer

Du ska ha kandidatexamen från bibliotekarieprogrammet eller biblioteks- och informationsvetenskap. Erfarenhet av att arbeta med barn och elever samt god kännedom om grundskolans styrdokument är meriterande. Vi vill att du ska ha en god förmåga att kommunicera och möta både elever och medarbetare utifrån deras individuella förutsättningar som leder fram till språkande, skriv och läskunniga elever. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Deltid
Tillträde
Tillträde 9 augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Deltid 60%.
Publicerad
2021-04-15
Ansök senast
2021-05-09

Upplysningar

  • Marie Liljenberg
    Rektor
    Telefon: 070-685 86 67
  • Jennie Henrysson
    DIK
    Telefon: 035-139688

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00252 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!