Skolkurator till Trönningeskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Trönninge vo ligger söder om Halmstad på gränsen till Laholms kommun. I området finns fyra förskolor, samt två skolor, där Eldsbergaskolan är en F-6 skola och Trönningeskolan är en F-9 skola. Skolans upptagningsområde sträcker sig utanför samhället. På Trönningeskolan går det totalt cirka 520 elever, varav ungefär 170 elever går på skolans fritidshem. Trönningeskolan ligger inbäddad i ett bostadsområde med närhet till havet och naturen runt knuten. Med korta avstånd till både Halmstad och Laholm och goda bussförbindelser gör det möjligt att enkelt kunna pendla till skolan

Arbetsuppgifter

Vi söker en driven, engagerad och lösningsfokuserad skolkurator som vill vara med och fortsätta utveckla vårt elevhälsoarbete. Arbetet innebär att ge handledning och stöttning utifrån en psykosocial kompetens till skolans övriga personal i elevhälsoarbetet. Skolkuratorns arbete hos oss är till stor del förebyggande. I det förebyggande arbetet ingår bland annat systematiskt kvalitetsarbete på gruppnivå utifrån identifierande risk/skyddsfaktorer och ett aktivt arbete med planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Du kommer även genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. På rektorns uppdrag kommer du utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola. Som skolkurator sköter du kontakten med Centrala elevhälsan, BUP, habiliteringen, socialtjänsten och polis. Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskor, specialpedagoger/speciallärare, socialpedagog och rektorer. Du kommer att arbeta med elevhälsofrågor direkt mot elever och personal samt ansvara för att ge information i skolsociala frågor. I ditt arbete på skolan ställs du dagligen inför många olika utmaningar och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta med komplexa frågor, analysera och bryta ner problem. Du måste kunna arbeta självständigt, vara tydlig och lyhörd samt kunna anpassa dig efter elevers, vårdnadshavares och skolans behov.

Kvalifikationer

Krav: Socionomexamen Du som person är kreativ, driven och brinner för barn och ungas psykosociala utveckling. Att bygga positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor är inga problem för dig. Du, precis som vi, tänker att detta är en grund i det psykosociala elevhälsoarbetet. Genom ditt engagemang, din samarbetsförmåga och lösningsfokuserade inställning blir du en drivande och ledande kraft i att utveckla elevhälsoarbetet på skolan. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse
Publicerad
2022-01-05
Ansök senast
2022-01-30

Upplysningar

  • Catharina Hjelte
    Rektor
    Telefon: 076-607 19 71

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00025 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!