Förskollärare Engelbrekts förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Engelbrekts förskola öppnade i mars 2020 och har 3 enheter samt verksamhet på obekväm arbetstid. Vill du tillsammans med oss skapa en möjligheternas förskola som är barnens arena? Där visionen är att skapa en demokratisk mötesplats för barn. Förskolan arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin där demokratiuppdraget är i fokus tillsammans med projekterande arbetssätt, estetiska lärprocesser och den tredje pedagogen. Vi vill skapa världens bästa förskola för våra barn där de får möjlighet till en utbildning och undervisning som skapar avtryck i deras liv!

Arbetsuppgifter

Du som söker vet att förskollärare är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnens stjärnögon gnistrar av lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker. Du har förmågan att axla förskollärarens uppdrag med fokus på att ansvara och leda utifrån våra styrdokument samt förmågan att kritisk granska ditt eget pedagogiska ledarskap som ett led i att uppnå hög kvalitet i utbildningen och undervisningen. Du har ett genuint intresse för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera utbildningen och undervisningen så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål. Du ska bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten. Du arbetar med hela Lpfö18 utifrån Reggio Emilia filosofin där demokratiska mötesplatser, projekterande arbetssätt, estetiska lärprocesser och den tredje pedagogen alltid är i förgrunden. På Engelbrekt finner du en genomtänkt utvecklingsorganisation som jackar i arbetsorganisationen. Du har stora möjligheter till att växa och ta ansvar på förskolan. På Engelbrekt har du inga kvällsmöten utan vi har organiserat så att all utvecklingstid ligger på schemat. Från hösten 2021 växlar vi upp en nivå när vi testar att fördela individuell reflektionstid för alla under måndag, tisdag och onsdag dvs man har individuell reflektionstid tid varje dag de dagar som är extra fokus på projektet. Förskollärare har utifrån detta 3h individuell reflektionstid per vecka. Engelbrekts förskola har också anställt en pedagogisk utvecklare och samordnare som arbetar övergripande med förskolans pedagogiska utveckling och finns som stöd för alla pedagoger både i handledning och i undervisningen. Vi har också en specialpedagog på 80% på förskolan och arbetar mycket med vårt barnhälsoarbete där fokus är tydliggörande pedagogik. Vi har även förmånen att ha två personer som arbetar som pool i huset för att vi inte ska behöva ta in externa vikarier utan arbeta med känd personal.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen med legitimation. Jag söker dig som vill vara med och utveckla vår förskola och ta den till framtiden genom att släppa avdelningstänkandet till förmån för mindre lärgrupper där du arbetar tillsammans med en barnskötare och där Laget alltid är i fokus för att skapa en tydlig och hållbar organisation som ger effekter på kvaliteten i undervisningen. Du har utbildat dig för att lära tillsammans med de yngsta barnen i utbildningsväsendet, barnen i förskolan. Utifrån det ser du till varje barns lärprocess och ser det som en självklarhet att sätta barnen i fokus. Jag tänker att du som person är uppmärksam och nyfiken i mötet med barn och mån om en god samverkan och kommunikation med föräldrar och kollegor. Du ser barnets möjligheter och med fokus på lärandet skapar du lärmiljöer och undervisning som främjar barnens nyfikenhet och utmanar deras tankar. Du bidrar till att kartlägga barngruppen och miljöerna så att utveckling sker. Barnen inkluderas, görs delaktiga och får inflytande över sitt eget lärande. Barnen på Engelbrekts förskola skall hela tiden befinna sig i en demokrati, där deras röster är lika mycket värda att lyssna av. Digital dokumentation är en del av uppdraget och ingår i det dagliga arbetet, därför behöver du ha en god vana av att arbeta med IT-verktyg. Engelbrekts förskola är även övningsförskola till Halmstad högskola och det är meriterande om du har en handledarutbildning. Om du inte har det förväntas du att gå den under nästkommande termin för att vi ska hålla en hög kvalitet för våra studenter som kommer på VFU. Vill DU bidra till att skapa en förskola som är barnens arena och en förskola som är en demokratisk mötesplats, en plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där deras delaktighet och inflytande tas på allvar? Då är DU den vi söker! Kom då med i vårt gäng på Engelbrekts förskola! Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet och erfarenhet av att arbeta med Reggio Emilia filosofin är av stor betydelse.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Publicerad
2021-09-07
Ansök senast
2021-09-28

Upplysningar

  • Caroline Wiking, Rektor
    Telefon: 0766-956409
  • Jennifer Alamer, Lärarförbundet
    Telefon: 073-3015046

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00625 Ansök

Övrig information

Intervjuer kommer att hållas löpande under annonseringsperioden. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!