Förstelärare Linehedsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Linehedsskolan är en f-3 skola med tre tillhörande fritids. Hösten 2021 flyttade vi in i vår fina tillbyggda och nyrenoverade skola med plats för 300 elever. I dagsläget har vi ca 230 elever så vi är en skola som är under tillväxt. Vi har lokaler som uppmuntrar till kreativitet och lärande med bild, musik och slöjdverkstad som är anpassade för en f-3 verksamhet. Vi är en interkulturell skola med flera olika nationaliteter och språk. Pedagogiska arbeten som pågår ständigt på skolan är språkutvecklande arbetssätt och arbete med normer och värde och på Linehedsskolan står elevhälsoarbetet i fokus. Vi arbetar med att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Medarbetare utmanas ständigt i att få planering, undervisning och utvärdering att samspela med varandra. Under Lå 21/22 ska kollegiet åk 1-3 kompetensutveckla sig i grupper inom något av områdena specialpedagogik, normer och värde eller nyanlända elever. Kompetensutvecklingen sker via kollegial handledning kopplat till skolverket. Syftet är att utveckla didaktiska kunskaper samt kunna anpassa undervisning efter eleverna genom att utveckla förmågan att se och möta varje enskild elev.

Arbetsuppgifter

Vi söker en särskilt yrkesskicklig lärare som kommit långt i sin profession och är intresserad av att fortsätta utveckla sin yrkesroll, vilket direkt ska gagna eleverna. I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att: • stödja andra lärare i utveckling och förbättring av undervisning genom att tillsammans med rektor leda professionellt lärande på skolan med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete. Det handlar om att utveckla undervisningsmetoder, vilket ska ge bättre elevresultat. En arbetsuppgift för en förstelärare kommer att vara att handleda och coacha andra lärare för att få maximal utväxling av varje pedagog och elev. • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och aktivt verka för att den knyter an till skolans verksamhet och arbetet i klassrummen. • Bidra till skolutveckling och ha en ledande roll i att driva skolutvecklingen framåt, samt bidra till utveckling av undervisningen på skolnivå. Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevers olika behov etc. Det viktiga och centrala i förstelärarens uppdrag blir alltså en roll som stödjer/coachar andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. När det gäller de lokala behoven kommer skolans rektor formulera denna del av förstelärarens uppdrag efter de behov som finns på enheten. Arbetet kan handla om undervisning och lärande som skolledningen prioriterar utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete t.ex. ämnesdidaktik eller ämnesövergripande arbete såsom värdegrundsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i grundskolans tidigare år. Du ska genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Via dokumentationen ska det framgå att du i ditt läraruppdrag visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Vidare är du som lärare särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen genom att ha gedigna kunskaper i det ämne/ämnesområde som du undervisar i. Du har gedigna didaktiska kunskaper samt kan anpassa undervisning efter eleverna genom att ha förmåga att se och möta varje enskild elev, kunna identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva en mångfald metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov. Du kan utvärdera din egen undervisning och undervisningens effekter på lärandet samt kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar som kollegor. Du har ett aktivt intresse för att följa och ta till dig aktuell forskning och har ett aktivt intresse av att delta i och ta ansvar för olika former av skolutvecklingsarbeten som leder till förbättrat lärande och utveckling för elever. Du har förmågan att ta sig an en ledande roll i att driva skolutveckling framåt genom att stödja kollegor i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare utvecklas professionellt. För att kvalitetssäkra våra förstelärare på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun använder vi oss av ett gemensamt intervjumaterial. Detta intervjumaterial får du ta del av i samband med intervju.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt ök. Arbetstidsvillkor enligt kollektivavtal med Lärarförbundet och LR (40 arbetsförlagd tid + 5,5 förtroendetid).
Publicerad
2021-09-07
Ansök senast
2021-09-30

Upplysningar

  • Marie Liljenberg
    Rektor
    Telefon: 070-6858667
  • Lärarförbundet
    Till central expedition
    Telefon: 035-13 79 97

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00624 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!