Förskollärare till Teaterkullens förskola

Om arbetsplatsen

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en förskollärare till Teaterkullens förskola. Du är förskolläraren som brinner för ditt arbete och på ett modigt sätt gärna utmanas i din profession, enskilt och tillsammans med kollegor. Rätt person kommer här få möjligheten till att vara en stor påverkansfaktor av framtiden till de barn och familjer som är del av morgondagens Halmstad. Eftersom våra förskolor ligger i ett mångkulturellt område lägger vi stort fokus på språkutveckling där svenska är första språket. Vi tror att språk och kommunikation är nyckeln till relationsskapande och kunskapsinhämtning. Därför har vi gjort en övergripande satsning på TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vid nyanställning kommer du att få kompetensutveckling inom TAKK. Bildstöd är också en självklar del i vår verksamhet. För att stötta arbetslagen i sitt dagliga arbete eller när utmaningarna är som störst finns även tillgång till nära handledning av förskolornas specialpedagoger. Vi lägger fokus på språkutvecklande undervisning i svenska i en flerspråkig kontext. Vi utgår ifrån Halmstads kommuns målbild Alla barn och elever får likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet. Det handlar om att bli en del av det demokratiska samhället som läggs till grund redan i förskolan. Svenskan är utbildningsspråket och det är av stor vikt att förskolan arbetar medvetet i en språkutvecklande undervisning i svenska för varje barn. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete och våra målmallar. SKA arbetet är en process som hela tiden utvecklas genom att vi tar hjälp av varandra som goda kritiska vänner. Inom givna ramar har varje arbetslag frihet att utforma sitt SKA arbete så att det gynnar utveckling av verksamheten. På förskolorna i Andersbergs verksamhetsområde kommer du att mötas av pedagoger med olika kulturell bakgrund som med sina olika erfarenheter tillsammans bildar en bred kunskapsgrund och utvecklar en bärande undervisningskultur. På våra enheter fortbildar vi kontinuerligt personal på våra pedagogiska forum som arrangeras varje fredag. Här möts personal från alla förskolor för att genom kollegialt lärande arbeta med olika processer som t.ex. läslyftet, matematik, inkludering, normer & värden. I vår undervisning har vi tillgång till en förskolebuss. Barnen ges härmed möjlighet till många varierade upplevelser, lek och lärande i olika typer av utmanande miljöer.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen, legitimation.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Publicerad
2021-11-19
Ansök senast
2021-12-05

Upplysningar

  • Lotta Edvardsson Svensk
    Rektor
    Telefon: 070-438 86 70
  • Carina Larsson, Lärarförbundet
    Telefon: 072- 983 74 62

Ansökan

Referensnummer
BUN 2021/00824 Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!