Lediga tjänster
Titel Ansök senast
Yrkeslärare i restaurang till Sturegymnasiet 2022-05-24
Grundskollärare till Kvibilleskolan 2022-05-25
Grundskollärare åk F-3 till Valhallaskolan 2022-05-25
Grundskollärare åk 4-6 Valhallaskolan 2022-05-25
Elevassistent till Getingeskolans grundsärskola 2022-05-25
Grundskollärare till Getingeskolan F-3 2022-05-25
Förskollärare till Teknikförskolan 2022-05-25
Trygghetssamordnare 2022-05-25
Lärare fritidshem till Kärlekens skola 2022-05-25
Förskollärare till Sofiebergs förskola 2022-05-26
Grundskollärare idrott och hälsa Klaraskolan åk 6-9 2022-05-26
Grundskollärare engelska och spanska till Klaraskolan åk 6-9 2022-05-26
Grundskollärare till åk F-3, Brearedsskolan 2022-05-26
Grundskollärare i trä- och metallslöjd åk 3-6 Valhallaskolan 2022-05-26
Kattegattgymnasiets byggskola söker yrkeslärare 2022-05-26
Arbetsmarknadsutredare till enheten arbetsmarknadsstöd 2022-05-27
Skoladministratör vikariat till Trönningeskolan och Eldsbergaskolan 2022-05-27
Speciallärare eller specialpedagog till Jutarumskolan 2022-05-27
Leg arbetsterapeut, Hälso och sjukvårdsenheten LSS 2022-05-27
Biträdande rektor till Kvibilleskolan 2022-05-29
Grundskollärare till Eldsbergaskolan f-3 2022-05-29
Grundskollärare svenska/engelska Trönningeskolan åk 7-9 2022-05-29
Grundskollärare till Trönningeskolan åk 4-6 2022-05-29
Grundskollärare till Andersbergsskolan åk F-3 2022-05-29
Avdelningschef till Stöd och Service 2022-05-29
Planeringssekreterare 2022-05-29
Metodstödjare 2022-05-29
Förskollärare till Andersbergs förskolor 2022-05-30
Grundskollärare i textilslöjd åk 3-9 till Furulundsskolan 2022-05-31
Socialsekreterare, Placeringsenheten 2022-05-31
Grundskollärare i förskoleklass till Slottsjordsskolan 2022-05-31
Grundskollärare åk 4-6 till Bäckagårdsskolan 2022-05-31
Grundskollärare till Getingeskolan årskurs 4-6 2022-05-31
Speciallärare eller Grundskollärare till Lummerskolan 2022-05-31
Skolkurator till Getingeskolan 2022-05-31
Sjuksköterskor till korttiden 2022-05-31
HSL-undersköterska till sommarvikariat 2022-05-31
Badvärdar för sommarjobb 2022-05-31
Sjuksköterskor/Sjuksköterskestuderande sökes till sommarvikariat 2022-05-31
Administratör till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-05-31
HR-utvecklare, arbetsmiljö 2022-05-31
Undersköterskor till hjärtats hemtjänst 2022-06-01
Sommarjobb som stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare 2022-06-01
Psykolog i skola och förskola, Centrala Barn- och Elevhälsan 2022-06-01
Badvakter 2022-06-01
Arenakoordinator - evenemang 2022-06-01
Studie- och yrkesvägledare till Sannarpsgymnasiet 2022-06-02
Coach sökes till Arbetsmarknad och försörjning 2022-06-02
Undersköterskor till hemtjänst 2022-06-02
Specialpedagog till Trönningeskolan 2022-06-03
Grundskollärare årskurs F-3 till Haverdals byskola 2022-06-03
Socialsekreterare till enheten försörjningsstöd 2022-06-03
Grundskollärare musik Andersbergsskolan 2022-06-05
Sjuksköterskor till äldreboende 2022-06-05
Stödassistent, vaken natt, ny gruppbostad Spånstad 2022-06-05
Förstelärare sökes till Klaraskolan 2022-06-05
Socialpedagog till Getingeskolans grundsärskola 2022-06-05
Förskollärare till Gula Husets förskola 2022-06-05
Förskollärare till Hedens förskola 2022-06-05
Grundskollärare till Trönningeskolan f-3 SUND med mentorskap 2022-06-06
Nya Lineheds förskola i Centrum söker förskollärare 2022-06-06
Biträdande rektor till Jutarumsskolan 2022-06-06
Enhetschef, Boende och korttid 2022-06-07
Enhetschef till personlig assistans 2022-06-07
Personlig assistent 2022-06-07
Personlig assistent, vaken natt 2022-06-07
Förskollärare till Haverdals förskolor 2022-06-07
Förskollärare till Lundsgårds förskola 2022-06-07
Stödassistent 2022-06-10
Processledare inriktning kommunikation 2022-06-12
Kommunikatör 2022-06-12
Kulturförvaltningen söker en vikarierande ungdomscoach till enhet Ungkultur 2022-06-12
Lärare inriktning fritidshem till Slottsjordsskolan 2022-06-19
Lärare fritidshem till Sofiebergsskolan 2022-08-03
Kockar och köksbiträden till måltidsservise, timanställning extra vid behov 2022-08-31
Timanställning och sommarvikariat 2022 - Undersköterskor och vårdbiträden till äldreomsorgen 2022-08-31