Barnsekreterare, Barn-och ungdomsavd, Placeringsenheten

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB.

Arbetsuppgifter

Vi är en erfaren arbetsgrupp med 12 barnsekreterare, 3 HVB-handläggare, 7 familjehemssekreterare, 2 socialrådgivare, 1 skol- och hälsosamordnare, 1 socialsekreterare för kontaktfamiljer/kontaktpersoner, 2 1:e socialsekreterare för nära arbetsledning och 2 enhetschefer.
Vill du bli en av oss? Sök tjänsten och få möjligheten att veta mer om oss och vår enhet. Kanske är det här ditt nästa drömjobb.

Är du en person som önskar möjligheten att arbeta inom familjehemsvården och vara med och påverka vården för de barn och ungdomar som är mest utsatta i vårt samhälle? Gillar du att bygga långa relationer? I ditt uppdrag som barnsekreterare inom familjehemsvården kommer du att arbeta med att följa upp vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar och säkerställa att de får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Du kommer arbeta både utifrån SOL och LVU. Du kommer träffa barnet/ungdomen kontinuerligt och ha barnsamtal, ha kontakt med de biologiska föräldrarna, göra skyddsbedömningar och bedömningar kring umgänge. Du arbetar tätt tillsammans med familjehemssekreterare i ärenden. Ni har stöd och arbetsleds av en 1:e socialsekreterare.
Inom socialtjänsten i Halmstad kommun vill vi arbeta och utvecklas. För oss är det viktigt att du är en lagspelare och kan arbeta ensam. Vi vill varandras framgång och hjälper varandra att nå dit, för oss är det viktigt med teamarbete. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds relevant utbildning. Vi arbetar nära skolan och vi arbetar aktivt med hälsoundersökningar för alla placerade barn. Till vår hjälp har vi en skol-och hälsosamordnare anställd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad till socionom med erfarenhet utav myndighetsutövning. Särskilda utbildningar som är meriterande för området är: kunskaper om barnavårdsutredningar och kring placering av barn/ungdomar. Körkort är ett krav.
Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du värdesätter att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga. Du har en förmåga att arbeta strukturerat och planerar och organiserar ditt arbete väl. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Tidsbegränsad till
2023-12-31
Tillträde
Enligt överenskommelse
Publicerad
2022-09-07
Ansök senast
2022-09-30

Upplysningar

 • Julia Folkesson
  Enhetschef
  Telefon: 035-137929
 • Sophie Sorlin
  Vision
 • Anders Wessfeldt
  SSR

Ansökan

Referensnummer
SN 2022/00214Ansök

Övrig information

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan kontakta och intervjua kandidater under ansökningsperioden.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna
annons.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.