Förskollärare till Engelbrekts förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Arbetsuppgifter

Engelbrekts förskola söker Förskollärare som brinner för Reggio Emilia filosofin!

Du som söker vet att förskollärare är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnens stjärnögon gnistrar av lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker.

Du har förmågan att axla förskollärarens uppdrag med fokus på att ansvara och leda utifrån våra styrdokument samt förmågan att kritisk granska ditt eget pedagogiska ledarskap som ett led i att uppnå hög kvalitet i utbildningen och undervisningen. Du har ett genuint intresse för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera utbildningen och undervisningen så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål. Du ska bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten. Du arbetar med hela Lpfö18 utifrån Reggio Emilia filosofin där demokratiska mötesplatser, projekterande arbetssätt, estetiska lärprocesser och den tredje pedagogen alltid är i förgrunden.

På Engelbrekt finner du en genomtänkt utvecklingsorganisation som jackar i arbetsorganisationen. Vi prioriterar vår utvecklingsorganisation för att skapa förutsättningar för dig som förskollärare att utföra ditt uppdrag. Du har stora möjligheter till att växa och ta ansvar på förskolan.

På Engelbrekts förskola kommer det att finnas en pedagogista som kommer arbeta med handledning i alla arbetslag både på Engelbrekt men också på Lineheds förskola. Vi kommer även att dela på en ateljerista tillsammans med Lineheds förskola. I dagsläget har vi en torgetpedagog som arbetar 100% på vår piazza men också med våra stationer utomhus. Vi har också en specialpedagog på förskolan som arbetar med vårt barnhälsoarbete där fokus är tydliggörande pedagogik. Hon är även ett stöd vid anpassningar och särskilt stöd i barngruppen. Två personer arbetar som pool i huset.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen med legitimation.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår förskola och ta den till framtiden genom att våga organisera förskolan utifrån de behov som finns och inte ha statiska tankar kring hur en förskola ska organisera sig. VI på Engelbrekts förskola är alltid i fokus, det handlar om Laget före Jaget. Tillsammans vill du med dina kollegor och ledning skapa en tydlig och hållbar organisation som ger effekter på kvaliteten i undervisningen. Du har utbildat dig för att lära tillsammans med de yngsta barnen i utbildningsväsendet, barnen i förskolan. Utifrån det ser du till varje barns lärprocess och ser det som en självklarhet att sätta barnen i fokus.

Som person är du uppmärksam och nyfiken i mötet med barn och mån om en god samverkan och kommunikation med föräldrar och kollegor. Du ser barnets möjligheter och med fokus på lärandet skapar du lärmiljöer och undervisning som främjar barnens nyfikenhet och utmanar deras tankar. Du bidrar till att kartlägga barngruppen och miljöerna så att utveckling sker. Barnen inkluderas, görs delaktiga och får inflytande över sitt eget lärande. Barnen på Engelbrekts förskola skall hela tiden befinna sig i en demokrati, där deras röster är lika mycket värda att lyssna av. Digital dokumentation är en del av uppdraget och ingår i det dagliga arbetet, därför behöver du ha en god vana av att arbeta med IT-verktyg.

Engelbrekts förskola är även övningsförskola till Halmstad högskola och det är meriterande om du har en handledarutbildning. Om du inte har det förväntas du att gå den under nästkommande termin för att vi ska hålla en hög kvalitet för våra studenter som kommer på VFU.

Vill DU bidra till att skapa en förskola som är barnens arena och en förskola som är en demokratisk mötesplats, en plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där deras delaktighet och inflytande tas på allvar? Då är DU den vi söker!

Kom då med i vårt gäng på Engelbrekts förskola!

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet och erfarenhet av att arbeta med Reggio Emilia filosofin är positivt, men viktigast är att DU vill lära dig ett nytt arbetssätt. Meriterande är om du har kunskap och kompetens i utomhuspedagogik och har en önskan att arbeta med undervisning utomhus och övergripande på förskolan.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Publicerad
2022-09-06
Ansök senast
2022-10-03

Upplysningar

  • Caroline Wiking
    Rektor
    Telefon: 0766-956409
  • Jennifer Alamer
    Lärarförbundet
    Telefon: 073-3015046

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00744Ansök

Övrig information

Intervjuer kan komma att hållas löpande under annonseringstiden.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!