Grundskollärare i åk 4-9 till Gullbrandstorpskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Arbetsuppgifter

Efter lång och trogen tjänst har en lärare valt att minska sitt pendlingsavstånd och vi söker därför en ny kollega. Gullbrandstorpsskolan är en F-9 skola med ca 480 elever. Vi har förmånen att följa eleverna från F-klass till årskurs 9 och organiserar verksamheten i ett låg-, mellan- och högstadium.

På Gullbrandstorpsskolan strävar vi efter att ha en undersökande undervisningskultur där vi är nyfikna, utmanar varandra och provar tillsammans. Vi värnar om tillitsfulla relationer, bemöter varandra med respekt och omtanke och ser olikheter som en styrka. Vårt huvuduppdrag handlar om att arbeta med elevernas progression i lärandet i balans med hälsa och välmående. Vi strävar efter att utveckla skolan så att lärare kan tillägna sig kunskap om undervisningsmetoder som gör skillnad för eleverna.

Gullbrandstorpsskolan bärande idé - Vi tror på dig!
• Vi lär tillsammans och vi lär för livet.
• Vi är nyfikna, utmanas och gör vårt bästa.
• Vi anpassar och utvecklar undervisningen tillsammans.
• Vi bemöter varandra med respekt och omtanke, där olikheter är en styrka.
• Vi värnar om goda och tillitsfulla relationer.

Kvalifikationer

Vi söker en lärare med bred ämnesbehörighet för undervisning i matematik, NO och teknik. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att ha ett nära samarbete med andra lärare.
Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet.

Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och du använder strategier för att främja elevernas motivation, delaktighet och inflytande.

Du har lätt att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån skolans styrdokument och mål. Arbetet ställer även krav på samverkan med övriga kollegor på skolan. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik.

Som stöd i arbetet med eleverna finns ett elevhälsoteam, som på Gullbrandstorpsskolan består av två specialpedagoger, skolpsykolog, logoped, kurator och två skolsköterskor.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 221107 eller enligt överenskommelse
Publicerad
2022-09-01
Ansök senast
2022-09-25

Upplysningar

  • Jenny Wiemo
    Rektor
    Telefon: 073-305 80 10
  • Jimmy Berta
    Telefon: 073-5878549

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00731Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!