Förskollärare till Lineheds förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Lineheds förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som startades i november 2019. Vi är en övningsförskola till Halmstads högskola.

Vill du vara med och forma en framtid där barn känner att de lyckas?
Vill du arbeta i en utvecklande, kreativ och spännande organisation där du kan forma dina idéer i en nyskapande förskola?
Vill du tillsammans med oss skapa en möjligheternas förskola som är barnens arena, där visionen är att skapa en demokratisk mötesplats för barn och vårdnadshavare?

Arbetsuppgifter

Vi söker tre engagerade förskollärare som vill ta ansvar och driva utveckling tillsammans med oss. Du är intresserad av att arbeta utifrån Reggio Emilias värdegrund och människosyn.
Tillsammans har vi fokus på att driva verksamheten framåt i riktning mot våra pedagogiska ställningstaganden och vår vision, som ett tillägg till Lpfö, Barnkonventionen och Skollag. Som förskollärare kommer du tillsammans med arbetslaget och hela förskolan ta ansvar för undervisningen och leda arbetet med reflektion, planering, utvärdering, uppföljning och utveckling. På förskolan är vi många som hjälps åt. Pedagogista, Ateljerista, Specialpedagog och Rektor finns på plats på förskolan för att utmana, stötta och inspirera.

Hos oss erbjuds du rika möjligheter att utvecklas i din yrkesroll genom kontinuerlig fortbildning i form av föreläsningar, workshop, olika nätverk, gemensam litteratur, samverkan med andra förskolor, etc. Vi arbetar med olika typer av IKT-verktyg tex Webbägg, Green screen, GoProkamera, Lärplattor, golvprojektorer mm.
På olika sätt arbetar vi med att få vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolans arbete.

Inspirerad av tankar från Reggio Emilias förskolor bygger vår undervisning på ett utforskande och projekterande arbetssätt. Våra lärmiljöer är flexibla och olika ateljéer erbjuds barnen att uttrycka sina tankar och teorier genom många olika språk, både estetiska, språkliga och kroppsliga. Vi lägger även stor vikt vid det talade språket, då vi har många flerspråkiga barn. Hållbar utveckling är en del av vår pedagogiska idé. Vi strävar efter att varje barn ska kunna bli sitt bästa jag i varje sammanhang som förskolan erbjuder.

Förskolan har ett gemensamt projekt Att göra demokrati - Hållbar utveckling med start i Halmstad. Det innebär bland annat att barn och pedagoger utforskar och upplever hela vår stad genom promenader, cykelturer med våra lådcyklar och förskolebussen. Detta möjliggör undervisning i lärmiljöer utanför förskolan, samt i natur och kulturupplevelser.

Kvalifikationer

Legitimerad förskollärare.
Du är intresserad av att arbeta och utveckla förskolan utifrån Reggio Emilia filosofin. Vårt förhållningssätt inspireras av tanken att barn är kompetenta och det är i mötet som utveckling och lärande sker. Du bör ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt samt förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Fånga barnens nyfikenhet och lust att lära genom att göra miljön spännande och utmanande. Du vill driva arbetet med hållbar utveckling mot en hållbar framtid, samt arbeta med återbruk.

Brinner du för att arbeta med drama, musik, jympa och rörelse, teckna och måla eller andra former av uttrycksätt så får du rika möjligheter att utveckla dig och din undervisning. Du ska kunna cykla med barnen i våra lådcyklar för att kunna undervisa i andra miljöer.
Vi vill att Du vågar pröva nya arbetssätt, vara pedagogiskt drivande, lösningsinriktad och sätta barnens behov och möjligheter i centrum. Du är med och skapar trygghet genom att vara tydlig med ett medvetet förhållningssätt.
Du har vana av pedagogisk dokumentation i olika former och ser det systematiska kvalitetsarbetet som självklart. Du ska kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Du ska kunna skapa goda relationer med vårdnadshavare och i arbetslaget, samt verka för ett positivt arbetsklimat.
Du följer med i forskning och håller dig uppdaterad genom att ta del av litteratur och olika pedagogiska forum. Du har humor och vill ha roligt på jobbet.

Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
3
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid 75%- 100%. Uppge önskad omfattning i din ansökan.
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.
Publicerad
2023-03-16
Ansök senast
2023-03-31

Upplysningar

  • Ylva Johansson
    Rektor
  • Sveriges lärare
    Central expedition
    Telefon: 035-13 79 97

Ansökan

Referensnummer
BUN 2023/00223Ansök