Speciallärare i matematik till Österledsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Österledskolan är en 7-9 skola som är lokaliserad i Oskarström två mil nordost om Halmstad längs riksväg 26. På skolan går det strax över 300 elever och inom en snar framtid kommer vi ha en tillströmning och hamna något över 350 elever.

Arbetsuppgifter

Österledskolan söker Speciallärare matematik.
Vi söker en utbildad speciallärare med inriktning matematik 7-9. För att trivas i rollen som speciallärare hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Som speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektorer.

Specialläraruppdraget handlar om, att tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta förebyggande och målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument med särskilt fokus på matematikutveckling. Detta speciallärarstöd kan framför allt ges genom att se över (kartlägga) elevens/ klassens/ skolans hela lärandesituation samt att föreslå och arbeta med åtgärder som gynnar elevens/ klassens utveckling och lärande. Detta kan ske i huvudsak genom intensivträning i elevers språk-, skriv och läsutveckling/matematik, men även handledning till lärare och arbets-/lärarlag.

Som speciallärare har du en viktig roll i skolans Elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, specialpedagog, pedagoger, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget arbeta målinriktat för att skapa en god undervisnings- och lärmiljö. Du handleder lärare genom att stötta lärarlag och enskilda pedagoger vid kartläggning kring elever i behov av särskilt stöd inom språk-,
skriv och läsutveckling /matematikutveckling på organisations-grupp eller individnivå. Du utvecklar arbetet med stödinsatser och är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor kopplat till matematikutveckling för rektor, kollegor, vårdnadshavare och andra berörda.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Matematik och NO.
Meriterande är speciallärarexamen med inriktning Matematikutveckling.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse
Publicerad
2022-08-19
Ansök senast
2022-10-02

Upplysningar

  • Charles Lundholm
    Rektor
    Telefon: 070-238 85 38
  • Julius Wengelin Grantén
    Telefon: 0702-746 444

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00704Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!