• Halmstads webbplatser

Grundskollärare till Snöstorpsskolan åk 4-6

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.

Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!

Snöstorpsskolan ligger i de östra delarna av Halmstad. På skolan går omkring 380 elever i årskurserna F-5. Varje årskurs har mellan två och tre klasser. Snöstorpsskolan har många elever som går på fritidshem som är uppdelad på fyra olika fritidshem. Skolan har en stor skolgård med bra möjligheter till olika aktiviteter och ett rastvärdsteam som arbetar med meningsfulla raster och bemannar vårt lekotek. I närområdet finns tillgång till grönområden, lekplatser och strövområden vid Fylleåns dalgång. Efter årskurs 5 flyttar eleverna till Klaraskolan för att gå årskurs 6-9.
På Snöstorpsskolan arbetar vi mot att göra undervisningen tillgänglig för alla elever genom att undervisningen har en tydlig uppstart med tavelstruktur, välplanerat innehåll och avslut av lektionen. Skolan arbetat med co-teach där lärarna är två tillsammans under vissa lektioner samt auskultationer hos varandra för att utveckla undervisningen. Vi har en fadderverksamhet där årskurserna möter varandra både i klassrum och på rasterna. Vi har även gemensamma aktiviteter och dagar under läsåret som t ex Hälsovecka, idrottsdagar och värdegrundsdagar
Det planeras för att byggas en ny skola på Snöstorp som ska hetta Lyckedal som ska stå färdig HT2026. Denna skola kommer ta emot elever från Snöstorpsskolan och Andersbergsskolan från årskurs 4-9 vilket innebär att din tjänst kan komma att flyttas över dit.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en lärare som kommer att undervisa som mentor i årskurs 4. Du vill vara med och fortsätta utveckla Snöstorpsskolan tillsammans med kollegor och ledning, till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Uppdraget handlar om att tillsammans med skolans pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda och tillgängliga undervisnings- och lärmiljöer utifrån skolans styrdokument samt undervisning. Vårt lokala utvecklingsarbete har detta läsåret handlat om att utveckla din undervisning tillsammans med andra lärare i samtalsgrupp under läsåret. Där vi knyter an till forskning, planerar tillsammans, genomför aktiviteter i sitt klassrum och sen träffas igen för att utvärdera. Man har även fått auskultera en kollega och att en kollega har fått komma till ditt klassrum och auskultera dig för att koppla ihop vårt utvecklingsarbete med den dagliga undervisningen.

Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och också en förmåga att utmana och låta sig utmanas. Du har höga förväntningar och involverar eleverna i deras lärande och kan genom att tydliggöra mål och kunskapskrav motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. Arbetet ställer krav på god samverkan med kollegor i en prestigelös anda. Du har god förmåga att analysera elevers behov och förmåga att använda en för eleverna väl anpassad metodik.

Tillsammans med elevhälsoteamet som består av skolpsykolog, kurator specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, biträdande rektor och rektorer samarbetar vi för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Två gånger varje termin träffar varje arbetslag elevhälsoteamet för EHM-möten där utveckling av verksamhet står i fokus utifrån arbetslagets reflektioner.

I ditt arbete lyckas du göra eleverna delaktiga i undervisningen. Hos dig får alla eleverna möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Som lärare är du väl förtrogen med läroplanen. I samverkan mellan hem och skola stödjer du elever och utvecklar tillgängliga undervisnings- och lärmiljöer. Du kommer att arbeta med andra lärare i arbetslaget för årskurs 4 och årskurs 5 som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen för de tre klasserna.

Kvalifikationer

Krav samt andra önskemål:
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation för grundskolans tidigare år och gärna med erfarenhet av undervisning i klass. Vi söker dig som har behörighet att undervisa i So-ämnena för årskurs 4-6. Utöver det har vi önskemål om behörighet i något av ämnena Sv, ma, mu eller eng.
Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, föräldrar, kollegor och ledning. Du har en god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har goda ledaregenskaper och en självreflekterande förmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 240806
Publicerad
2024-03-28
Ansök senast
2024-04-21

Upplysningar

  • Freddy Pettersson
    rektor
    Telefon: 0720-840993
  • Sveriges Lärare expedition

Ansökan

Referensnummer
C185830 - 2024Ansök