• Halmstads webbplatser

Förstelärare till Linehedsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.

Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!

Linehedsskolan är en F-3 skola med tre tillhörande fritids. Sommaren 2020 flyttade vi in i tillbyggda och nyrenoverade lokaler. Skolan har idag ca 250 elever och fullt utbyggt finns det plats för 300 elever. Våra lokaler uppmuntrar till kreativitet och lärande med verkstäder med fokus på rörelse, bild, musik och slöjd för årskurs F-3. Vi är en interkulturell skola med flera olika nationaliteter och språk. Fokus för vårt pedagogiska arbete är elevernas språk och språkutveckling samt arbete kring matematik och normer & värden.

På Linehedsskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag och utvecklar varandra genom kollegialt lärande. Elevhälsoarbetet är viktigt på Linehedsskolan och vi arbetar mycket med främjande och förebyggande arbete. Elevhälsan börjar i klassrummet och vi vill att du bidrar till ett samarbete samt att bygga relationer och tillit med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en särskilt yrkesskicklig lärare till Linehedsskolan som kommit långt i sin profession och är intresserad av att fortsätta utveckla sin yrkesroll, vilket direkt ska gagna eleverna.

I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att:

• stödja andra lärare i utveckling och förbättring av undervisning genom att tillsammans med rektor leda professionellt lärande på skolan med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete. Det handlar om att utveckla undervisningsmetoder, vilket ska ge bättre elevresultat. En arbetsuppgift för en förstelärare kommer att vara att handleda och coacha andra lärare för att få maximal utväxling av varje pedagog och elev.
• Hålla sig underrättad om aktuell forskning och aktivt verka för att den knyter an till skolans verksamhet och arbetet i klassrummen.
• Bidra till skolutveckling och ha en ledande roll i att driva skolutvecklingen framåt, samt bidra till utveckling av undervisningen på skolnivå.

Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevers olika behov etc. Det viktiga och centrala i förstelärarens uppdrag blir alltså en roll som stödjer/coachar andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat.

När det gäller de lokala behoven kommer skolans rektor formulera denna del av förstelärarens uppdrag efter de behov som finns på enheten. Arbetet kan handla om undervisning och lärande som skolledningen prioriterar utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete t.ex. ämnesdidaktik eller ämnesövergripande arbete såsom värdegrundsarbete.

På Linehedsskolan är språkutveckling och andraspråksperspektiv ett stort fokus.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800). Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever, svenska som andraspråk samt den tidiga språk- läs- och skrivutvecklingen.

Du ska genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Via dokumentationen ska det framgå att du i ditt läraruppdrag visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Vidare är du som lärare särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen genom att ha gedigna kunskaper i det ämne/ämnesområde som du undervisar i. Du har gedigna didaktiska kunskaper samt kan anpassa undervisning efter eleverna genom att ha förmåga att se och möta varje enskild elev, kunna identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva en mångfald metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov. Du kan utvärdera din egen undervisning och undervisningens effekter på lärandet samt kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar som kollegor. Du har ett aktivt intresse för att följa och ta till dig aktuell forskning och har ett aktivt intresse av att delta i och ta ansvar för olika former av skolutvecklingsarbeten som leder till förbättrat lärande och utveckling för elever. Du har förmågan att ta dig an en ledande roll i att driva skolutveckling framåt genom att stödja kollegor i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare utvecklas professionellt.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde 6 augusti 2024. Arbetstid: 40 arbetsförlagd tid + 5,5 förtroendetid.
Publicerad
2024-03-01
Ansök senast
2024-04-20

Upplysningar

 • Jennie Kelloniemi
  Biträdande rektor
  Telefon: 076-29 14 490
 • Johanna Karlsson
  Rektor
  Telefon: 073-14 09 414
 • Emily Petersen
  Sveriges Lärare
  Telefon: 072- 085 01 38

Ansökan

Referensnummer
C179829 - 2024Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!